Modernizacja sklepu o strukturze plastra miodu

August Dreckshage GmbH & Co. KG

Modernizacja magazynu w 4 dni

Skrócenie czasów dostępu o 40 procent w 17-letnim magazynie o strukturze plastra miodu

Dzięki modernizacji 17-letniego systemu komorowego firma August Dreckshage GmbH & Co. KG skróciła czas dostępu do magazynowanych materiałów o 40 procentów i zapewniła sobie długoterminową gwarancję na dostawę części zamiennych. Firma Remmert, specjalizująca się w zakresie logistyki magazynowania, potrzebowała zaledwie czterech dni, aby wymienić urządzenia napędowe, układy sterowania i urządzenie wyciągające układnicy regałowej oraz zintegrować system zarządzania magazynem PRO WMS Professional. Do kompaktowego magazynowania 2500 t elementów długich firma Dreckshage od 17 lat wykorzystuje automatyczny system komorowy niezależnego producenta zawierający 816 kaset. Najważniejszym elementem instalacji jest sterowana przez operatora układnica regałowa, która oprócz stanowiska roboczego operatora posiada również duży stół do układania komisjonowanych towarów.


Zadanie

Przedsiębiorstwo z Bielefeld planowało przeprowadzenie modernizacji, aby również w przyszłości zachować dostępność części zamiennych, a tym samym zapewnić wysoką niezawodność procesów. „Zaufanie do partnera, który będzie przeprowadzał modernizację, jest najważniejsze przy powierzaniu takiego projektu” - opowiada Werner Schäper, pełnomocnik firmy Dreckshage. „W końcu wyłącza się system, od którego zależy nasze funkcjonowanie. W naszym przypadku firmie Remmert udało się nawet wyprzedzić producenta instalacji. Argumenty były przekonywujące: Remmert zaprezentował nam rozwiązanie równoważne pod względem technicznym i oprócz swojego wyrafinowanego urządzenia wyciągającego układnicy regałowej zaoferował ważne korzyści dodatkowe”.

Rozwiąnie

Aby zmniejszyć ryzyko powstania problemów technicznych podczas późniejszego montażu, firma Remmert zbudowała wcześniej wszystkie istotne nowe elementy magazynu dla firmy Dreckshage we własnej hali produkcyjnej w celu ich przetestowania. Etapy modernizacji przebiegły zgodnie z planem: Najpierw eksperci firmy Remmert odnowili urządzenia napędowe i układy sterowania systemu komorowego. Oprócz tego usługodawca wymienił urządzenie wyciągające układnicy regałowej i zintegrował system zarządzania magazynem PRO WMS Professional. Do pomiaru drogi został zamontowany nowy laserowy system pomiarowy. Następnie firma Remmert wymieniła szereg elementów podlegających zużyciu. W sumie eksperci przeprowadzający modernizację potrzebowali tylko czterech z pięciu dni przewidzianych do realizacji projektu. Najważniejszym elementem modernizowanego systemu komorowego jest nowe elektromechaniczne urządzenie wyciągające układnicy regałowej. W przeciwieństwie do innych tradycyjnych hydraulicznych urządzeń wyciągających wersja mechaniczna oferuje bardzo wysoką bezawaryjność i umożliwia łatwą konserwację. Ponadto system charakteryzuje się bardzo dużą szybkością działania: Chwytaki, które wyciągają kasety z półek, są ustawiane we właściwym położeniu już podczas przemieszczania układnicy regałowej, aby umożliwić jak najszybsze pobieranie kaset. Czas oczekiwania został zredukowany do zera.

Korzyści

System komorowy posiada oprogramowanie do zarządzania magazynem Remmert PRO WMS Professional. Rozwiązanie łączy nadrzędny system ERP z układem sterowania układnicą regałową. Przekazuje wszystkie zamówienia zapisane w systemie ERP na nowy ekran dotykowy układnicy regałowej, a następnie przesyła informację zwrotną o zrealizowaniu zamówienia. Równocześnie są przekazywane współrzędne miejsc składowania, dzięki czemu podczas składowania i pobierania towaru układnica regałowa przemieszcza się dokładnie do pozycji odbiorczej odpowiedniego miejsca składowania. „Dzięki stałemu przepływowi danych oraz nowym urządzeniom napędowym i wyciągającym skróciliśmy czas cyklu pracy o 40 procent. Osiągnęliśmy już górną granicę prędkości przewidzianą dla układnic regałowych sterowanych przez operatora” - w taki sposób Schäper, pełnomocnik firmy, komentuje nową wydajność instalacji. „Urządzenia firmy Remmert są dostosowane nawet do jeszcze większej wydajności, w końcu są najczęściej stosowane w systemach eksploatowanych bez udziału człowieka.” Po zakończeniu modernizacji firma Remmert przeprowadza konserwację i obsługę serwisową systemu komorowego.

Firma August Dreckshage GmbH & Co. KG jest przedsiębiorstwem handlowousługowym działającym w branży materiałów, techniki przemieszczeń liniowych i rozwiązań systemowych z profili aluminiowych. Firma została założona w 1924 r. w Bielefeldzie. Jest dzisiaj dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem rodzinnym, które ma w Niemczech ponad 3000 klientów. Do grupy DRECKSHAGE należy również przedsiębiorstwo produkcyjne WEGNER w miejscowości Werther i filia JORDAN matcon w Polsce.


Przegląd rezultatów:

Długoterminowa gwarancja na dostawę części zamiennych do wszystkich mechanicznych i elektronicznych komponentów
Dostępność instalacji wynosi 99 %
Skrócenie czasów dostępu o ponad 40 %
Stały przepływ informacji i danych
Czas realizacji tylko 4 dni

Etapy modernizacji:

Wymiana urządzeń napędowych
Wymiana układu sterowania (S5 na S7)
Wymiana urządzenia wyciągającego (nowość: całkowicie elektromechaniczne urządzenie wyciągające)
Wymiana różnych części podlegających zużyciu
Integracja systemu zarządzania magazynem PRO WMS Professional

Osoba kontaktowa

  • Frank Baudach

    Frank Baudach

    Vetriebsleiter DACH & Benelux