Lekarstwo na najczęstsze przyczyny niezgodności w magazynach

Wśród najczęściej występujących powodów braków w magazynach wymienia się: uszkodzenia, kradzieże, różnego rodzaju pomyłki osób odpowiedzialnych za magazyn w tym np. niezgodności wynikające z błędnego sprawdzania dostaw, błędne wydania z magazynu, pomyłki popełniane podczas procesu kompletowania zamówień czy przygotowania surowców pod zlecenia produkcyjne. Powodem błędów może też okazać się nieodpowiednie magazynowanie. Czy istnieje lekarstwo na te bolączki wielu firm z branży stalowej?

Okazuje się, że efektywnym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być automatyzacja procesów magazynowych – takie rozwiązanie niejednokrotnie poza wieloma innymi istotnymi zaletami pozwala też np. zaoszczędzić czas ,ale co najważniejsze w opisywanym kontekście – daje możliwość permanentnej inwentaryzacji i wyeliminowania różnego rodzaju błędów (w tym powodowanych przez czynnik ludzki), które w efekcie mogłyby prowadzić do różnego rodzaju niezgodności w stanach magazynowych. Z tego rodzaju rozwiązań skorzystały już między innymi takie przedsiębiorstwa jak : Mistal Sp. z o.o., JORDAN matcon czy Thomann GmbH. Kompleksowym projektantem i wykonawcą opisanych niżej instalacji magazynowych jest firma Friedrich Remmert.

Permanentna inwentaryzacja i zdecydowany wzrost efektywności

Jedną z cech systemów magazynowych Remmerta pozwalającą na pełną kontrolę w magazynach jest wyposażenie ich w urządzenia ważące, które znajdują się tak na stacjach załadunkowych jak i rozładunkowych. Dzięki temu system kontroluje wagę tak zamawianych jak i wydawanych z magazynu materiałów co uniemożliwia popełnienie błędów powodowanych przez „czynnik ludzki”. Systemy magazynowe Remmerta połączone są z oprogramowaniem ERP dzięki czemu wszystkie procesy magazynowe mogą być też kontrolowane z poziomu tego właśnie oprogramowania. Dzięki połączeniu urządzeń kontrolujących stany magazynowe i oprogramowania możliwa jest stała kontrola i inwenteryzacja stanów magazynowych przy każdym ruchu magazynowym – co istotne w zasadzie bez udziału pracowników. Zobaczmy jak w praktyce systemy magazynowe Remmerta zostały wykorzystane przez wspomniane wyżej przedsiębiorstwa.

Przykład Mistal Sp. z o.o. (Katowice)

Mistal Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo zlokalizowane w Katowicach - na rynku stali funkcjonuje od 20 lat i jest znaczącym dystrybutorem rur ze stali czarnej i dostawcą dla przemysłu wydobywczego, hutniczego, górnictwa, energetyki oraz innych zakładów produkcyjnych i handlowych. Mistal Sp. z o.o. to doskonały przykład przedsiębiorstwa, które aby sprostać stale rosnącym wymaganiom klientów stale się rozwija i dba o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.

Punktem wyjścia do tego, że zaczęto zastanawiać się nad wprowadzeniem zmian w dotychczasowym sposobie organizacji procesów magazynowych i logistycznych w firmie Mistal było po pierwsze zagadnienie związane z optymalizacją miejsca magazynowego a po drugie  kwestia szybkości realizacji zleceń – przy czym ten drugi obszar był oczywiście zdecydowanie ważniejszy. Nie bez znaczenia była tez kwestia ścisłej kontroli stanów magazynowych. Dostrzeżono zatem, że należy podjąć takie działania, które pozwolą na podniesienie/zwiększenie efektywności wydawania materiałów z magazynu a tym samym w ostatecznym rozrachunku pozwolą na wzrost efektywności działalności całego przedsiębiorstwa.

Ze względu na wspomniane wyżej firma Mistal zdecydowała się na zainstalowanie komorowego systemu magazynowego firmy Fridrich Remmert. Zdecydowano się na budowę instalacji z zakresu automatyki magazynowej wraz z halą na nowej działce. Na tym fundamencie, w oparciu o parametry charakterystyczne dostępnej działki została stworzona koncepcja optymalnego magazynu dla firmy Mistal.

Magazyn komorowy przygotowany i wybudowany dla firmy Mistal przez firmę Remmert, to  1400 miejsc magazynowych o nośności użytkowej 4 tony każde z nich. Miejsca magazynowe pozwalają na magazynowanie materiałów o długości do 6,5m a cały system magazynowy zajmuje powierzchnię ok. 1300 m2 (przy wysokości ok. 11 m). Na chwilę obecną firma Mistal sprzedaje oferowane produkty w całości nie ma tu więc stricte połączenia z piłami w kontekście docinania rur na wymiar, ale system pozwala na rozbudowę w tym zakresie w razie potrzeb. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że system zainstalowany w firmie Mistal wykorzystywany jest też w tej chwili do komisjonowania zamówień. System pozwala na wydanie z magazynu ok. 40 pozycji na godzinę a sama układnica regałowa porusza się z prędkością do 120m/minutę. Jest to imponująca prędkość biorąc pod uwagę fakt, że waży ona ok. 30 ton. Jest to więc konstrukcja masywna ale - co warte podkreślenia - równocześnie niezwykle precyzyjna. Układnica dostosowana jest do przewożenia równocześnie 2 kaset – oznacza to możliwość transportu 8 ton materiałów w jednym czasie (mamy tu więc optymalizację zasobów takich jak miejsce ale i czas niezbędny do realizacji zamówień klientów).

O tym jak wzrosła efektywność procesów w firmie Mistal po zaimplementowaniu magazynu komorowego firmy Remmert świadczą konkretne dane liczbowe: po zaimplementowaniu rozwiązań Remmerta na powierzchni ok. 1300 m2 możliwe jest magazynowanie ok. 3000 Ton materiału. Wcześniej na powierzchni ok. 1000 m2 możliwe było zmagazynowanie ok. 1000 Ton. Co więcej, dzięki zastosowaniu magazynu komorowego firma Mistal może w tej chwili realizować ok. 700 wydań z magazynu na dobę.

Przykład  JORDAN matcon (Środa Wielkopolska)

Firma JORDAN matcon zlokalizowana jest w Środzie Wielkopolskiej i od ponad 14 lat zaopatruje klientów z branży budowy maszyn i obróbki metali w wysokiej jakości surowce – m.in. takie jak: stal ciągniona na zimno, techniczne tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, aluminiowe profile modułowe. Firma JORDAN matcon została utworzona w 2000 roku jako filia niemieckiej firmy Dreckshage GmbH & Co. KG z Bielefeld. Możliwości współpracy z JORDAN matcon to m.in. cięcie na wymiar i obróbka krawędzi a nawet wydzielenie odrębnego magazynu materiałów.

W trakcie działalności firmy okazało się, iż  stosowany od jakiegoś czasu system przechowywania oraz manualny tryb komisjonowania w JORDAN matcon były mało wydajne a logistyka magazynowa przedsiębiorstwa wymagała optymalizacji. Blokujący dużą przestrzeń tryb przechowywania różnych surowców na regałach i posadzce oraz manualna obsługa spowalniały przepływ materiałów i stwarzały ryzyko błędów. JORDAN matcon poszukiwał więc efektywnego i niezawodnego rozwiązania, które pobudziłoby przebieg procesów i wybrał automatyzację logistyki. Wyzwanie dla zaangażowanego w tym celu eksperta magazynowego – firmy Remmert polegało na tym, by na powierzchni zasadniczej liczącej zaledwie 200 m2 stworzyć system, w którym JORDAN matcon miałby do dyspozycji pojemność magazynową brutto około 890 ton. Poza tym założono, iż powinna istnieć możliwość bezproblemowego rozbudowania systemu w razie potrzeby – tak aby zapewnić rozwój w przyszłości. Po intensywnych konsultacjach wybór padł na modułowy magazyn pomostowy, który ma powstać w siedzibie Jordan matcon do lata 2015 roku. Każde z zaplanowanych w koncepcji magazynowej 180 miejsc przechowywania kaset może pomieścić pręty o długości do siedmiu metrów i wytrzymuje obciążenie użytkowe do pięciu ton. By umożliwić skrócenie przebiegów i sprawny przepływ materiałów, magazyn powstanie w pobliżu miejsca przyjęcia towaru – to zminimalizuje też ryzyko popełnienia błędów. W praktyce w zaproponowanym rozwiązaniu ciężarówki wjeżdżają bezpośrednio do hali, tuż pod stacje za- i wyładowcze. Obsługa materiału jest szybka i efektywna. Pręty są podnoszone z powierzchni ładunkowej i układane w kasetach za pomocą nowej suwnicy konsolowej jednodźwigarowej, wyposażonej w magnetyczną belkę poprzeczną i stabilizującej ładunek podczas transportu. Następnie kasety są składowane w wyznaczonych miejscach.

Oprócz optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni i zwiększenia pojemności magazynu należało także uzyskać szybszy i łatwiejszy dostęp do surowców. Celem jest tu więc znaczne przyspieszenie procesu komisjonowania. Z tego względu system pomostowy został wyposażony w podwójną stację szybkozmienialną służącą zarówno do załadunku, jak i rozładunku magazynu. Umożliwia to ciągły i szybki dostęp do składowanych materiałów a także pełną kontrolę. Magazyn pomostowy zapewni firmie JORDAN matcon możliwość znacznego zwiększenia wydajności komisjonowania zleceń.

Przykład Thomann GmbH (Hergatz)

W przypadku dystrybutora elementów stalowych - firmy Thomann GmbH (Lindau) w zakładzie (umiejscowionym w Hergatz) zajmującym się nie tylko cięciem elementów stalowych ale również magazynowaniem i transportem stali oraz zaopatrywaniem swoich klientów w materiały eksploatacyjne konieczne było zoptymalizowanie magazynowania ponad 1000 różnych materiałów. Jak wyjaśnia Wolfgang Kleinheinz, koordynator projektu po stronie firmy Thomann -Podstawowym kryterium przy wyborze nowego magazynu była możliwość jego integracji z piłami różnych producentów. Wg założeń firmy Thomann piły CNC takich firm jak Behringer, Kasto i MEP miały w razie potrzeby być dołączane do magazynu. Niemniej ważny był w tym przypadku wskaźnik przepustowości materiałów.

I w tym przypadku, idealnym rozwiązaniem zapewniającym pracę wszystkich maszyn bez przestojów okazał się komorowy system magazynowania firmy Remmert GmbH. Sercem magazynu o wymiarach 40 m x 22 m x 10 m (dł. x szer. x wys.), jest układnica regałowa z systemem mechanicznego ciągnięcia i pchania, który zapewnia szybki i bezpieczny transport kaset z komór do różnych stacji. W odróżnieniu od konwencjonalnych układnic mechanizm ten wyróżnia się maksymalną dostępnością i łatwością konserwacji. Dodatkowo, specjalna stacja komisjonowania pozwoliła na wzrost prędkości komisjonowania o ponad 60% przy równoczesnym wyeliminowaniu ryzyka błędów powodujących ewentualne niezgodności w magazynie. Suwnica do komisjonowania firmy Remmert zamontowana nad stacją zapewnia wysoką efektywność magazynowania również w przypadku, gdy przepływ materiałów odbywa się poza magazynem. Dzięki dużej prędkości i łatwości obsługi można wykonać nad stacją nawet do 200 cykli pobrań dziennie (8 h). Tak jak w firmie Mistal, tak i tutaj zintegrowany z magazynem system wagowy zapewnia z jednej strony bezpieczeństwo magazynowanych zapasów a z drugiej zapewnia możliwość stałej inwentaryzacji. Obsługę administracyjną procesów magazynowych i logistycznych w Thomann GmbH wspiera system zarządzania magazynem Remmert PRO WMS Enterprise z typowymi funkcjami dla branży stalowej. Obecnie firma Thomann dokonuje rocznie ok. 200 000 wykrojów, warto jednak zauważyć, że jeżeli w przyszłości firma zdecyduje się na nabycie większej liczby obrabiarek CNC, to dzięki istniejącemu komorowemu systemowi magazynowania można dotychczasową wydajność będzie można zwiększyć.