KAIZEN a efektywna logistyka wewnętrzna i produkcja

Z pewnością każdy menadżer zarządzający przedsiębiorstwem produkcyjnym co najmniej słyszał o filozofii KAIZEN i LEAN MANAGEMENT. Metody i techniki KAIZEN i LEAN w wielu firmach wspierają też procesy logistyczne w produkcji. Zobaczmy zatem jak w praktyce firma Bühler GmbH w Beilngries - kierując się zasadą organizacji produkcji bez strat - rozwiązała problem zorganizowania logistyki wewnętrznej i implementacji dodatkowych maszyn obróbczych na małej powierzchni przy równoczesnym zwiększeniu efektywności procesów produkcyjnych i minimalizacji marnotrawstwa – zgodnie z filozofią KAIZEN.

Funkcjonowanie zgodnie z filozofią KAIZEN zakłada nie tylko wyprodukowanie produktów określonej jakości ale przede wszystkim funkcjonowanie organizacji w formule ciągłego procesu ulepszania. Zatem podstawową regułą jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć do ustawicznego podnoszenia jakości tak produktu jak i całego przedsiębiorstwa w tym np. skrócenia czasu realizacji poszczególnych procesów, doskonalenia technicznego elementów systemu, tworzenia kryteriów oceny i nagradzania pracowników, optymalizacji kosztów. Co istotne ulepszanie i zmiany zgodnie z filozofią KAIZEN mają formę stałego procesu – nie jest to więc rodzaj zamkniętego wdrożenia określonych działań ale funkcjonowania wg określonej filozofii.

 

10 zasad KAIZEN

 • Problemy stwarzają możliwości.
 • Pytaj 5 razy „Dlaczego?” (Metoda 5 why)
 • Bierz pomysły od wszystkich.
 • Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.
 • Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
 • Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.
 • Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.
 • Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
 • Pomyłki koryguj na bieżąco.
 • Ulepszanie nie ma końca.

Należąca do koncernu Bühler spółka Bühler GmbH jest jednym z wiodących na świecie dostawców profesjonalnych technologii zarządzania ładunkami sypkimi. Produkowane przez nią urządzenia i maszyny są stosowane m. in. w przemyśle zbożowym i nasienniczym, browarach i fabrykach słodu, w branży budowlanej i chemicznej, w zakładach produkujących paszę treściwą, przy składowaniu nawozów i w przetwarzaniu biomasy oraz recyklingu.

Poszukiwanie optymalnego rozwiązania

Firma Bühler GmbH kieruje się w swej działalności szeroko rozumianą filozofią Lean production wdrażając założenia tejże na każdym poziomie swych działań. Bühler funkcjonując zgodnie z japońską filozofią Kaizen, stawia sobie za cel nie tylko ciągłe udoskonalanie produktów i usług ale również jednoczesną minimalizację marnotrawstwa. Nie inaczej było w przypadku poszukiwań  optymalnego rozwiązania  z zakresu logistyki wewnętrznej, które w szerszym kontekście miało nie tyko pozwolić na podniesienie efektywności procesów zachodzących w firmie ale również miało dawać możliwość rozwoju firmy w przyszłości – dotyczyło to również m.in. nowego zautomatyzowanego magazynu.

Klaus Harrer, szef produkcji zakładu w Beilngries, wyjaśnia: „Obecnie w dziale produkcji używamy do obróbki blach płaskich sześciu maszyn. Jednak w nowym magazynie blach miało znaleźć

się miejsce dla dziesięciu maszyn, abyśmy w razie potrzeby mogli się elastycznie rozwijać.“ Oprócz tego nowy obiekt miał zostać wzniesiony na bardzo małej powierzchni magazynowej.

Trafny wybór i implementacja

Po przeprowadzeniu zakrojonych na szeroką skalę badań rynku spółka Bühler GmbH zdecydowała się na szybki magazyn blach oferowany przez Friedrich Remmert GmbH.  Oczywiście wybrane przez Bühler rozwiązanie pozwala na funkcjonowanie zgodnie z wspomnianą wyżej filozofią Lean i KAIZEN.

Warto zaznaczyć, że cały proces wdrożenia całkowicie nowego automatyzowanego magazynu blach w firmie Bühler (od planu, przez produkcję po instalację) przeprowadzono w zaledwie 8 miesięcy.

Zaimplementowane rozwiązanie to magazyn automatyczny, który składa się z dwóch rzędów

regałów ustawionych na przeciw siebie – jednego z jedenastoma wieżami i drugiego składającego się z zaledwie trzech modułów. Zgodnie z założeniem inwestycji z perspektywą rozbudowy - jest on przygotowany do ewentualnego poszerzenia w przyszłości. Między regałami porusza się układnica o wysokiej wydajności, co umożliwia szczególnie szybki załadunek i rozładunek materiałów.

Wokół nowej instalacji zgrupowano pięć maszyn do obróbki: trzy lasery Bystronic Bystar 4020, maszynę do cięcia strumieniem wody Bystronic Byjet 2030 i dwie sztance Trumpf. Są one połączone mechanicznie z magazynem za pomocą przyssawek próżniowych. Wszystkie blachy wychodzące z magazynu stworzonego przez firmę Remmert są obrabiane zgodnie z zasadą „pull“. Jak zauważa Klaus Harrer – „Ta wydajna filozofia produkcji wymaga systemu magazynowania najwyższej jakości. Przy zastosowaniu zasady „pull“ konieczna jest szczególnie duża dyspozycyjność układu. W końcu materiały pobierane są tylko wtedy, gdy mogą zostać bezpośrednio przetworzone. Nie stosuje się buforowania. Nowy magazyn i zwiększona do ponad 99% dyspozycyjność układu zaspokajają nasze potrzeby.“ – ocenia szef produkcji zakładu w Beilngries a Matthias Remmert, prezes Friedrich

Remmert GmbH, dodaje, że  „System magazynowy Remmerta spełnia wszystkie wymagania produkcji opartej o założenia Kaizen. Na przykład koncepcja „Save Space“, którą stosujemy planując każdy magazyn, świetnie wpisuje się w tę japońską filozofię. W ten sposób redukujemy do absolutnego miniumum zapotrzebowanie na miejsce, zachowując przy tym dużą pojemność magazynu. “

Szybkimi procesami załadowania i rozładowania steruje i zarządza oprogramowanie PRO WMS Enterprise. Zgodnie ze strategią magazynowania chaotycznego przypisuje ono każdemu ładunkowi miejsce składowania w obrębie systemu i optymalizuje w ten sposób czas potrzebny na ruchy materiału. Oprócz tego, dzięki programowi magazynowemu zapewniającemu intuicyjną obsługę

można w każdej chwili dokonać kontroli stanów magazynowych, ponieważ wszystkie wchodzące i wychodzące palety są ważone automatycznie. W razie potrzeby PRO WMS Enterprise może też zostać połączony. 

Korzyści

Jak wyjaśnia szef produkcji zakładu w Beilngries Klaus Harrer „Dzięki dużej liczbie zamówień i szybkiemu magazynowi Remmerta udało się wydłużyć czas pracy laserowych maszyn tnących z niecałych 17 do średnio 20 godzin dziennie. Mowa tu o rzeczywistej pracy laserów – nie wliczamy do tego czasu ładowania i programowania maszyn. Nie moglibyśmy chyba lepiej ich wykorzystać.” – ocenia.

Przegląd rezultatów wdrożenia:

 • Duża dyspozycyjność układu na poziomie 99,5 %
 • Lepsze wykorzystanie maszyn (do 20 h/dzień rzeczywistej pracy laserów)
 • Układnica o dużej prędkości przesuwania, ze zoptymalizowanym korytarzem roboczym
 • Duża pakowność magazynu dzięki kompaktowej budowie
 • Możliwość rozbudowy magazynu w przyszłości
 • Indywidualny serwis przez cały okres eksploatacji systemu

Dane techniczne:

 • Wymiary magazynu: 51,5 x 8 x 6 m (dł. x szer. (dwa rzędy) x wys.)
 • Pojemność magazynu: 250 palet, każda o obciążeniu użytkowym 5 t
 • Wymiar blach: 2 x 4 m
 • Układnica regałowa o prędkości przesuwania 100 m/min
 • 1 stacja załadowcza i 5 rozładowczych
 • System zarządzania magazynem PRO WMS Enterprise