Remmert SUKCESY

Przykłady osiągnięć naszej firmy

System komorowy w handlu stalą

na przykładzie firmy Thomann GmbH / Lindau

Aby wszystkie maszyny mogły pracować bez przestojów, firma Thomann zastosowała komorowy system magazynowania Friedrich Remmert GmbH w miejscowości Hergatz w pobliżu Lindau. Dzięki specjalnej stacji komisjonowania prędkość komisjonowania wzrosła o ponad 60% i wynosi dziennie średnio 120 – 130 cykli pobrań z magazynu zawierającego 1200 kaset. Thomann dokonuje rocznie ok. 200 000 wykrojów. Jeżeli w przyszłości firma zdecyduje się na nabycie większej liczby obrabiarek CNC, dzięki istniejącemu komorowemu systemowi magazynowania można będzie bez problemu zwiększyć obecną wydajność. „Ponieważ nastąpił pozytywny zwrot w branży stalowej, w 2009 roku uruchomiliśmy nową halę w miejscowości Hergatz. W nowym magazynie składujemy dzisiaj sześć razy więcej produktów o odpowiednio większym tonażu niż miało to miejsce w dotychczasowym centrum cięcia w Lindau” - mówi Rolf Thomann, dyrektor firmy Thomann GmbH. Nowy zakład w miejscowości Hergatz, który zatrudnia 90 osób, zajmuje się nie tylko cięciem dla swoich klientów, ale również magazynowaniem, transportem stali i zaopatrywaniem w materiały eksploatacyjne (zarządzanie częściami typu C). „Dzięki naszej korporacyjnej strukturze możemy zapewnić każdemu Klientowi utworzenie zapasu potrzebnych materiałów, co daje nam możliwość działania jako integralna część przedsiębiorstwa Klienta” - podkreśla Rolf Thomann. Firma jako kompleksowy dostawca usług serwisowych magazynuje dla swoich Klientów ponad 1000 rodzajów elementów długich.


Zadanie

„Podstawowym kryterium przy wyborze nowego magazynu była możliwość jego integracji z maszynami różnych producentów” - wyjaśnia Wolfgang Kleinheinz, koordynator projektu firmy Thomann. Istniejące piły CNC takich firm jak Behringer, Kasto i MEP nadal powinny być wykorzystywane w nowym zakładzie, a w razie potrzeby należy je dołączyć do magazynu. Ponadto równie ważny był wysoki wskaźnik przepustowości materiałów. „Jeżeli w przyszłości zakupimy więcej maszyn CNC, aby naszym Klientom oferować również usługi w zakresie obróbki wykończającej z frezowaniem płaszczyzn i centrowaniem, chcielibyśmy pracować bez przestojów na wszystkich maszynach” – tak Rolf Thomann tłumaczy wymagania stawiane systemowi magazynowania.

Rozwiąnie

W nowej hali zastosowano komorowy system magazynowania Remmert, który zapewnia wydajne magazynowanie dużych ilości różnych materiałów. Sercem systemu jest układnica regałowa z systemem mechanicznego ciągnięcia i pchania, który zapewnia szybki i bezpieczny transport kaset z komór do różnych stacji. W odróżnieniu od konwencjonalnych układnic mechanizm ten wyróżnia się maksymalną dostępnością i łatwością konserwacji.

Korzyści

Aby znacznie zwiększyć przepustowość systemu komorowego i umożliwić wykorzystanie potencjału układnicy regałowej wynoszącego 45 podwójnych cykli na godzinę, firma Thomann zdecydowała się na uzupełnienie systemu komorowego o stację komisjonowania. „System zarządzania magazynem zapewnia kompletowanie towarów do wielu zamówień. Oznacza to, że materiał przeznaczony dla kilku zamówień zostaje pobrany z kaset w wiązkach, a dopiero potem jest dzielony według dostaw. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano znaczną oszczędność czasu w porównaniu do chronologicznego komisjonowania poszczególnych zamówień. Suwnica do komisjonowania firmy Remmert zamontowana nad stacją zapewnia wysoką efektywność magazynowania również w przypadku, gdy przepływ materiałów odbywa się poza magazynem. Dzięki dużej prędkości i łatwości obsługi można wykonać nad stacją nawet do 200 cykli pobrań dziennie (8 h)” - podkreśla Rolf Thomann. Wysoka przepustowość jest bardzo ważna również w przypadku zoptymalizowanej stacji cięcia, która zaopatruje w materiał osiem pił. Tylko w ten sposób można wyeliminować przestoje w pracy pił.

Firma Thomann rozpoczęła działalność w 1845 roku jako przedsiębiorstwo handlowe średniej wielkości. Dzisiaj efektywnie działa na rynku stali, zaopatrzenia rzemiosła i przemysłu, bezpieczeństwa pracy, komponentów budowlanych i paliw. Jej klientami są znane zakłady przemysłowe, warsztaty i odbiorcy detaliczni.


Przegląd rezultatów:

Zoptymalizowane magazynowanie ponad 1000 różnych materiałów
Wiżksza przepustowożż o 60% dziżki zoptymalizowanemu magazynowaniu i obsłudze materiałów
Zintegrowany system wagowy zapewniajżcy bezpieczeżstwo magazynowanych zapasów
Bezpożrednie połżczenie maszyn CNC wszystkich znanych producentów
Możliwożż rozbudowy systemu w przyszłożci

Technical specifications:

Warehouse size: 40 m × 22 m × 10 m (L × W × H)
Storage capacity: 1,200 cassettes at 3 t payload
Internal dimensions of cassettes: 6,700 × 600 × 300 / 500 mm (L × W × H)
High-performance storage and retrieval machine, 45 double cycles per hour
An additional picking station allows up to 200 picks per day (8 h)
6-saw station
Integrated weighing systems for continuous inventory at the stations
Remmert PRO WMS Enterprise Warehouse Management System with typical steel handling features

Osoba kontaktowa

  • Frank Baudach

    Frank Baudach

    Vetriebsleiter DACH & Benelux