Remmert SUKCESY

Przykłady osiągnięć naszej firmy

System komorowy w obróbce profili

na przykładzie firmy Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Prawdopodobnie najbardziej niezwykły system magazynowania w krajach niemieckojęzycznych znajduje się w miejscowości Lüdenscheid, gdzie firma Fischer Elektronik ustawiła 17-metrowy system komorowy na pochyłym zboczu. Magazyn służący do składowania profili aluminiowych przy stałej wilgotności powietrza podświetlają diody LED w barwach firmy Fischer lub w barwach firmowych partnera biznesowego. „Branża obudów jest silnie skoncentrowana na wzornictwie, a poza tym mamy dużo Klientów z branży oświetleniowej. Z tego powodu uważamy, że istotną kwestią jest prezentacja naszej inwestycji w sposób bardziej efektowny” - powiedział Patrick Fischer, prezes firmy Fischer Elektronik GmbH & Co. Kg.


Zadanie

Chociaż takie elementy jak podświetlenie za pomocą diod LED wśród profesjonalistów z branży są uważane jedynie za techniczne gadżety, to system komorowy Remmert oferuje szereg istotnych korzyści. Należy do nich konstrukcja typu silos, umiejscowiona na pochyłym zboczu, a także system kontrolowanej wilgotności powietrza, który zapobiega skraplaniu się wody na aluminiowych profilach, szczególnie wiosną i jesienią, co może uszkodzić ich powierzchnie.

Rozwiąnie

Aby uzyskać dodatkową powierzchnię produkcyjną, magazyn komorowy typu silos został ustawiony na powierzchni ok. 504 m2 obok hali produkcyjnej. Magazyn składa się z korytarza regałowego oferującego miejsce na 2100 kaset o dopuszczalnym obciążeniu 1,5 tony każda. Zastosowano układnicę regałową zaopatrzoną w dwa urządzenia podnoszące, która może wykonywać 50 podwójnych cykli na godzinę. Dwanaście stacji rozładowczych łączy zewnętrzny magazyn elementów długich bezpośrednio przez otwory z dwupiętrową halą produkcyjną i dwunastoma piłami. Specjaliści w zakresie automatyki firmy Remmert zamontowali maszyny firm Kaltenbach i Pressta Eisele na dwóch poziomach i połączyli je mechanicznie bezpośrednio z magazynem oraz włączyli je w realizowany proces. Hermetyczne bramy zamontowane na każdej ze stacji cięcia w firmie Fischer Elektronik zapobiegają skraplaniu się wody na materiale.

Jednym z wielu atutów tego projektu są stacje załadowcze. Zostały one wyposażone w urządzenia do szybkiej wymiany kaset z wózkiem poprzecznym, aby można było równocześnie dostarczać do stacji kilka kaset, np. na potrzeby kontroli jakości. Stacje rozładowcze zostały częściowo wyposażone w urządzenia do szybkiej wymiany kaset, aby można było zaopatrywać każdą stację równocześnie w kilka kaset. Takie rozwiązanie zapewnia optymalne wykorzystanie maszyn nawet przy małych zamówieniach. Oprogramowanie do zarządzania magazynem PRO WMS Enterprise komunikuje się bezpośrednio przez interfejs z systemem Host firmy Fischer, dzięki czemu otrzymuje wszystkie informacje o procesach produkcyjnych.

Korzyści

Pomimo bardzo wysokich kosztów budowy inwestycja w magazyn wysokiego składowania opłaciła się. Powierzchnia magazynowa została zredukowana o 60%. Porównując do wcześniejszego rozwiązania, firma Fischer Elektronik uzyskała 1500 m2 powierzchni produkcyjnej. Oszczędność czasu na obsługę materiałów wynosi ponad 75%. „Firma Remmert zamontowała i uruchomiła system magazynowy, optymalnie integrując to zadanie z naszym procesem produkcyjnym, aby zmniejszyć do minimum utrudnienia w produkcji. Wszystkie kable zostały wstępnie przygotowane, co pozwoliło zredukować czas instalacji. Ponadto firma Remmert przejęła zadanie składowania kaset do magazynu” – wyjaśnia Patrick Fischer. Teraz firma posiada idealnie dopasowany system, który spełnia jej specyficzne wymagania. „Podczas gdy inni producenci starali się wdrożyć u nas rozwiązanie standardowe, firma Remmert od samego początku bardzo intensywnie wyszła naprzeciw naszym potrzebom. Ich bogate doświadczenie w zakresie konstrukcji maszyn specjalnych było bardzo pomocne w realizacji tego projektu” – tak Patrick Fischer wyjaśnia przesłanki, jakimi kierowano się, dokonując wyboru firmy Remmert.

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG zajmuje się produkcją radiatorów, obudów, kart i złączy wtykowych. Oprócz tego firma o zasięgu światowym dostarcza koncepcje dla półprzewodników systemów chłodzących. Firma ma swoją główną siedzibę w miejscowości Lüdenscheid i zatrudnia około 400 osób.


Przegląd rezultatów:

Redukcja powierzchni magazynowej o 60%
Redukcja czasu na obsługę materiałów o 75%
Mechaniczne połączenie i włączenie w realizowany proces 12 pił
Wysokowydajne stacje załadowcze i rozładowcze
Hermetyczny magazyn (włączając bramy na każdej stacji cięcia)
Ciągła kontrola zapasów i inwentaryzacja
Redukcja strat

Dane techniczne:

Magazyn komorowy typu silos
Pojemność magazynu: 2100 kaset, każda o obciążeniu użytkowym 1,5 tony
Wymiary magazynu: 41 m x 12,3 m x 17 m (dł. x szer. x wys.)
Układnica regałowa z dwoma urządzeniami podnoszącymi
System zarządzania magazynem PRO WMS Enterprise
Interfejs do systemu Host Ikias 3.0 firmy DTM GmbH
Połączenie magazynu z komorą cięcia wyposażoną w 12 pił

Osoba kontaktowa

  • Frank Baudach

    Frank Baudach

    Vetriebsleiter DACH & Benelux