Remmert SUKCESY

Przykłady osiągnięć naszej firmy

System magazynowy, który rośnie wraz z firmą

na przykładzie Grupy BEUMER

Przedsiębiorstwa przemysłowe odnoszące sukcesy wciąż dostosowują się do zmiennych warunków rynkowych. Ich wewnętrze działy logistyki i produkcji muszą odznaczać się dużą elastycznością. Udaje się to zwłasza tym firmom, które od samego początku stawiają na technologie rozwijające się wraz z ich potrzebami. Tak, jak producent rozwiązań intralogistycznych BEUMER: stosowane przez niego procesy magazynowe są efektywne i ekonomiczne mimo, że urządzenia zamontowano w latach osiemdziesiątych. W połowie lat osiemdziesiątych BEUMER zaimplementował w swojej siedzibie w Beckum dwa w pełni automatyczne systemy magazynowe Remmerta, z których najpierw manualnie dostarczano materiał do obróbki różnym maszynom laserowym i piłom. By optymalnie dostosować procesy wytwarzania do nowych wymagań, na początku nowego wieku przedsiębiorstwo podjęło decyzję o modernizacji systemów magazynowych i dalszej automatyzacji transportu materiałów. Unowocześniając ten system Remmert połączył, więc maszyny zajmujące się obróbką z magazynem, zarówno mechanicznie, jak i za pomocą programu komputerowego.


Zadanie

Od pierwszej strukturyzacji procesów minęło niemal 10 lat. „W tym czasie ciągle powiększaliśmy wolumen produkcji, a nasze obroty wzrosły ponad dwukrotnie.“ – opowiada Martin Hörster, dyrektor ds. technologii w Grupie BEUMER. „Dlatego musieliśmy ponownie dostosować przepływy materiałów i procesy produkcyjne do aktualnej wydajności zakładu i zmodernizować je.“

Rozwiązanie

Remmert stworzył wspólnie z grupą BEUMER nową koncepcję przepływu materiałów. Przewidywała ona m.in. poszerzenie magazynu blach w kierunku magazynu wyrobów długich, by zyskać dodatkowe miejsca magazynowe. Konieczna była przeprowadzka magazynu wyrobów długich. W bardzo krótkim czasie eksperci od automatyzacji z firmy Remmert zdemontowali obiekt i wznieśli go od nowa, obracając o 90 stopni i likwidując jeden korytarz oraz ponownie podłączyli piły do magazynu wyrobów długich. Uzyskaną w ten sposób przestrzeń obok magazynu blach można było wykorzystać do jego rozbudowy. Remmert powiększył obiekt o pojemności prawie 200 palet o 136 dodatkowych miejsc magazynowych. W sumie system składa się obecnie z ponad 20 wież składowania w dwóch rzędach. Porusza się między nimi układnica magazynowa i dokonuje w pełni automatycznego załadunku i rozładunku blach. Po rozszerzeniu magazynu Remmert zmodernizował układnicę, łącznie ze wszystkimi elementami sterowniczymi i tablicami rozdzielczymi. Poza tym wymienił elementy napędowe i sterownicze oraz unowocześnił system bezpieczeństwa w starej części magazynu blach. Zaktualizował także zintegrowany system zarządzania magazynem PRO WMS wraz z interfejsem łączącym go z nadrzędnym systemem ERP. Równolegle dokonano montażu dwóch nowych urządzeń laserowych marki Bystronic, które Remmert podłączył bezpośrednio do systemu magazynowego.

Korzyści

Dzięki modernizacji układnicy Remmert znacznie zwiększył wydajność magazynu blach. Poza tym eksperci od modernizacji uprościli proces ich składowania: dotychczas 8-tonowy wózek widłowy musiał przejeżdżać przez cały dział produkcji. Dziś blachy są układane poprzez stację załadowczą na wózku poza halą, który wwozi materiał przez otworu w ścianie. Następnie przenośnik transportuje materiał przez dział produkcji do magazynu blach. Ponieważ na jego drodze pojawił się nowy magazyn wyrobów długich, Remmert usunął kilka kaset w dolnej części jednej z wież magazynu i w niewielkim stopniu przebudował system tak, by w obiekcie powstał mały tunel. Przenośnik biegnie teraz przez otwór w ścianie, potem dalej pod magazynem wyrobów długich, a na koniec przez halę, aż dotrze do magazynu blach. „Dzięki temu czas odbioru materiałów skrócił się przynajmniej o 50%.“ – wyjaśnia Martin Hörster.

Grupa BEUMER to wiodący producent rozwiązań intralogistycznych w zakresie techniki wydobywczej i załadunkowej, technik paletowania i opakowaniowych oraz urządzeń sortujących i segregujących. Wraz z Crisplant a/s i Enexco Teknologies India Limited Grupa BEUMER zatrudnia około 3 000 pracowników i osiąga obrót roczny w wysokości około 450 milionów euro.


Przegląd rezultatów:

Skuteczna modernizacja przy utrzymaniu mocy produkcyjnej
Optymalizacja procesów intralogistycznych w obszarze magazynowania i przygotowania materiałów
Wydajne i w pełni automatyczne procesy składowania i obróbki
Sprawniejszy przepływ informacji i danych
Obszerna gwarancja dostawy części zamiennych do wszystkich mechanicznych i elektronicznych komponentów systemu magazynowego
Znacznie zwiększona wydajność zakładu i większe bezpieczeństwo procesów
Skrócenie czasu odbioru materiałów o 50%

Działania modernizacyjne:

Stworzenie nowej koncepcji przepływu materiałów
Przeprowadzka, przebudowa i poszerzenie magazynu
Wymiana elementów napędowych i sterowniczych oraz rozmaitych części zużywalnych
Modernizacja układnicy magazynowej
Integracja nowego urządzenia ważącego i systemów pozycjonujących
Mechaniczne i komputerowe połączenie maszyn służących do obróbki z systemem magazynowym
Aktualizacja systemu zarządzania magazynem PRO WMS
Unowocześnienie systemu bezpieczeństwa
Stworzenie projektu i montaż wózka służącego do załadunku blach do magazynu, łącznie z szynami i koncepcją bezpieczeństwa

Osoba kontaktowa

  • Frank Baudach

    Frank Baudach

    Vetriebsleiter DACH & Benelux