Znaczenie serwisu przy stosowaniu zautomatyzowanych systemów magazynowych.

Gwarancja utrzymania niezawodności i dostępności urządzeń i instalacji. Małgorzata Łukaszewicz Podstawowym celem działań serwisowych w obszarze zaplecza technicznego – zarówno jeśli chodzi o urządzenia stricte produkcyjne jak i np. automatyczne instalacje magazynowe połączone z produkcją – jest zapewnienie maksymalnej dostępności maszyn i urządzeń w danym przedsiębiorstwie a więc zagwarantowanie ciągłości produkcji. Bez względu na to czy mówimy o wewnętrznych służbach utrzymania ruchu czy też o serwisie zewnętrznym cel jest w tym przypadku wspólny.

Jeśli chodzi o działania, związane z utrzymaniem ruchu przez pracowników danego przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystuje się tzw. autonomiczne utrzymania produkcji zgodnie z którym to sami operatorzy maszyn, znający urządzenia na których pracują odpowiedzialni mają być w dużej mierze m.in. za kontrolę, czyszczenie urządzeń oraz usuwanie ewentualnych przyczyn np. zanieczyszczeń. Jest to o tyle istotne, że to właśnie operatorzy dzięki pracy z maszynami  czy instalacjami są w stanie wykryć nieprawidłowości jako pierwsi. Kolejnym elementem wpływającym pozytywnie na utrzymanie sprawności instalacji produkcyjnych i magazynowych w przedsiębiorstwie jest  planowe utrzymanie ruchu a więc te zadania, które są wynikiem zaplanowanych z wyprzedzeniem działań utrzymania ruchu a w efekcie, których możliwe jest  wyeliminowanie chociażby przestojów produkcji wynikających z awarii maszyn. Wiele zależy w tym zakresie od strategii jaką w ramach utrzymania ruchu przyjmie dana firma. Bez względu jednak na działania wewnętrzne bardzo dużym wsparciem okazuje się wsparcie w zakresie serwisu maszyn i urządzeń z zewnątrz – niejednokrotnie wynikające z umów zawieranych w ramach obsługi posprzedażowej danego urządzenia czy instalacji, tzw. after sales service.

 

Utrzymanie ruchu wewnątrz, troska serwisu dostawcy na zewnątrz

Wewnętrzna strategia utrzymania ruchu zawsze powinna skutkować działaniem wielokierunkowym zakładającym realizację celów w zakresie niezawodności, wydajności, jakości i bezpieczeństwa. Działania związane z utrzymaniem ruchu powinny bowiem przynieść efekty w postaci zwiększenia stabilności procesów produkcyjnych, a także wydłużenia okresu eksploatacji i obniżenia kosztów utrzymania maszyn i urządzeń. Przypomnimy jednak, iż podstawowym celem jest zapewnienie maksymalnej dostępności maszyn i urządzeń w danym przedsiębiorstwie – z tego punktu widzenia niezawodność stosowanych w danym przedsiębiorstwie rozwiązań technicznych jest niezwykle istotna. Nie można mówić jednak o niezawodności maszyn, urządzeń i instalacji bez wszystkiego tego co nazywane bywa wspomnianym już after sales service czyli wszystkiego co kryje się pod pojęciem serwisu posprzedażowego producentów i dostawców rozwiązań wykorzystywanych w firmach produkcyjnych. Połączenie działań wynikających ze strategii utrzymania ruchu oraz wszystkiego tego co ma do zaoferowania dany dostawca rozwiązań technicznych stanowić może w praktyce o tym, iż będzie można mówić o realnej niezawodności rozwiązań technicznych stosowanych w danym zakładzie. Oczywiście dostawcy rozwiązań do przemysłu zdają sobie sprawę z tego, że to co klienci mogą znaleźć w ramach oferty danej firmy również w ramach serwisu posprzedażowego jest jednym z argumentów, który może znacząco wpłynąć na podjęcie współpracy właśnie z tym a nie innym dostawcą – starają się więc aby usługi w ramach after sales service były coraz lepiej dopasowane do potrzeb klientów. Jeśli przyjrzymy się na przykład z jednej strony rynkowi rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów magazynowych i magazynowo-produkcyjnych a z drugiej strony oczekiwaniom klientów w tym zakresie to okaże się, że klienci oczekują od dostawców systemów rozwiązań kompleksowych a nie tylko np. zbudowania systemu magazynowego. Oczekiwania te dotyczą zarówno doradztwa ekspertów jak i planowania czy przewidywania możliwości rozwoju danego systemu w kontekście rozwoju firmy, w której dana instalacja ma funkcjonować a także - co oczywiste – indywidualnego zaprojektowania nie tylko samego rozwiązania ale i kompleksowego zrealizowania inwestycji zgodnie z wcześniejszymi założeniami a także szerokiego zakresu usług posprzedażowych (mamy tu chociażby kwestie przeglądów danej instalacji, dostępności do ewentualnych części, wsparcia serwisowego online – wszystko to jest też bezpośrednio związane z przyjętą przez dane przedsiębiorstwo strategią utrzymania ruchu). W kontekście działań serwisowych i utrzymania obiektu warto podkreślić, że niezwykle istotne jest aby założenia poczynione w tym aspekcie były dostosowane do obiektu i to już na etapie planowania inwestycji.

 

W praktyce

Na przykładzie dostawcy rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów magazynowych, logistycznych i produkcyjnych - firmy Friedrich Remmert Gmbh, postaramy się przybliżyć Czytelnikom elementy, na które warto zwrócić uwagę analizując kwestie dotyczące usług wchodzących w pakiet rozwiązań w ramach after sales service.

Cała koncepcja Remmerta w zakresie działań serwisowych zaczyna się już na etapie powstania produktu. Podkreśla się tu znaczenie tego aby instalacje były zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób aby możliwa była realizacja usług z zakresu after sales service (np. dostępność do parametrów instalacji online). Eksperci Remmerta podkreślają też, iż instalacje te muszą być w związku z powyższym wyposażone zarówno w odpowiednie rozwiązania mechaniczne jak i software – wszystko po to aby możliwa była kontrola wybranych, kluczowych  elementów danej instalacji, ich stanu, ich zużycia, sprawności – i to zarówno w kontekście wewnętrznych działań związanych z utrzymaniem ruchu w danej firmie jak i w kontekście obsługi zewnętrznej (poprzez rozwiązania Remmerta). Jest to niezbędne przede wszystkim po to aby można było wyłapać jak najszybciej ewentualne błędy i zagrożenia dla stabilności całego systemu produkcji.

Firma Remmert obsługuje na chwilę obecną ponad 500 zrealizowanych przez firmę dużych instalacji z zakresu automatyzacji w firmach produkcyjnych o różnorodnym profilu działalności, które rozsiane są po całym świecie i użytkownicy wszystkich tych instalacji mogą liczyć na realne wsparcie pracowników Remmerta w ramach usług after sales service. Wszystko oczywiście po to aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji a co za tym idzie całego zakładu produkcyjnego. Przyjrzyjmy się dwóm z pośród wielu instalacji Remmerta.

 

Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM

Firma ta posiada własne biuro konstrukcyjno-technologiczne, hale produkcyjne wyposażone w specjalistyczne maszyny takie jak: urządzenie do cięcia laserowego, plazmowego, urządzenia CNC, dzięki którym jest w stanie wykonać bardzo zaawansowane technologicznie produkty o wysokiej jakości. BOEM jest znany na rynku Unii Europejskiej jako kwalifikowany poddostawca spawanych części maszyn i konstrukcji metalowych. Posiada nowoczesną malarnię proszkową z kabiną o wymiarach 8x2x2,6m, dzięki czemu jest w stanie pomalować wielkogabarytowe elementy. Jak deklaruje sama firma Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM jest przedsiębiorstwem ukierunkowanym na wdrażanie nowych technologii nie zapominając przy tym o podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników. Zakres produkcji BOEM to przede wszystkim konstrukcje stalowe spawane (stal czarna, nierdzewna i kwasoodporna), konstrukcje aluminiowe spawane oraz malowanie proszkowe. W tym przypadku wdrożenie instalacji magazynu pomostowego firmy Friedrich Remmert GmbH pozwoliło na magazynowanie ok. 350 Ton materiałów na ok. 175 miejscach magazynowych zlokalizowanych na ok. 144 m2. Niezawodność zastosowanego rozwiązania zapewniona jest w tym przypadku zarówno poprzez wewnętrzne działania przeprowadzane w ramach codziennej obsługi systemu przez pracowników firmy BOEM jak i przede wszystkim poprzez rozwiązania wynikające ze strategii działań w ramach after sales service dostawcy rozwiązania firmy Remmert. 

JordanMatcon (Środa Wielkopolska)

Firma JORDAN matcon zlokalizowana jest w Środzie Wielkopolskiej i od ponad 14 lat zaopatruje klientów z branży budowy maszyn i obróbki metali w wysokiej jakości surowce – m.in. takie jak: stal ciągniona na zimno, techniczne tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, aluminiowe profile modułowe. Firma JORDAN matcon została utworzona w 2000 roku jako filia niemieckiej firmy Dreckshage GmbH & Co. KG z Bielefeld. Możliwości współpracy z JORDAN matcon to m.in. cięcie na wymiar i obróbka krawędzi a nawet wydzielenie odrębnego magazynu materiałów. Niezawodność stosowanych rozwiązań technicznych oraz jakość materiałów ma tu niebagatelne znaczenie.

W trakcie działalności firmy okazało się, iż  stosowany od jakiegoś czasu system przechowywania oraz manualny tryb komisjonowania w JORDAN matcon były mało wydajne a logistyka magazynowa przedsiębiorstwa wymagała optymalizacji. JORDAN matcon poszukiwał więc efektywnego i niezawodnego rozwiązania, które pobudziłoby przebieg procesów i wybrał automatyzację logistyki. Wyzwanie dla zaangażowanego w tym celu eksperta – firmy Remmert polegało na tym, by na powierzchni zasadniczej liczącej zaledwie 200 m2 stworzyć system, w którym JORDAN matcon miałby do dyspozycji pojemność magazynową brutto około 890 ton. Po intensywnych konsultacjach wybór padł na modułowy magazyn pomostowy firmy Remmert. Każde z zaplanowanych w koncepcji magazynowej 180 miejsc przechowywania kaset może pomieścić pręty o długości do siedmiu metrów i wytrzymuje obciążenie użytkowe do pięciu ton. By umożliwić skrócenie przebiegów i sprawny przepływ materiałów oraz wyeliminować ryzyko awarii technicznych i nawet najmniejszych uszkodzeń materiałów, magazyn powstał w pobliżu miejsca przyjęcia towaru – to zdecydowanie minimalizuje ryzyko popełnienia błędów. Oprócz optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni i zwiększenia pojemności magazynu należało także uzyskać szybszy i łatwiejszy dostęp do surowców. Celem było tu więc znaczne przyspieszenie procesu komisjonowania. Z tego względu system pomostowy został wyposażony w podwójną stację szybkozmienialną służącą zarówno do załadunku, jak i rozładunku magazynu. Umożliwia to ciągły i szybki dostęp do składowanych materiałów przy zachowaniu wyznaczonych kryteriów jakościowych a także pełną kontrolę.

Szyte na miarę

Inwestycja w rozwiązania optymalizujące procesy czy to produkcyjne czy magazynowe i logistyczne jest decyzją strategiczną i zawsze powinna być nie tylko gruntownie przemyślana ale również przygotowana i zrealizowana z pomocą ekspertów zajmujących się tego rodzaju inwestycjami od lat. Niezwykle istotne jest takie przygotowanie inwestycji aby sprostała ona nie tylko bieżącym wyzwaniom ale aby była rozwiązaniem efektywnym również w przyszłości. Inżynierowie sprzedaży firmy Friedrich Remmert GmbH już podczas pierwszych rozmów z klientem zawsze zwracają szczególną uwagę nie tylko na obecne ale również na przyszłe wyzwania. Dokładna analiza procesów i dotychczasowego sposobu organizacji tychże jest zawsze punktem wyjścia w planowaniu inwestycji. Aby wypracować rozwiązanie optymalne eksperci Remmerta uwzględniają oczekiwania i różnego rodzaju uwarunkowania specyficzne po stronie klienta – wszystko po to aby zaproponować rozwiązanie które ze wszech miar będzie użyteczne nie tylko w momencie uruchomienia ale również w perspektywie kolejnych lat. Kluczowa kwestią jest tu również niezawodność stosowanych rozwiązań oraz możliwość kontroli – zarówno w ramach utrzymania ruchu jak i dzięki zdalnym rozwiązaniom przez ekspertów Remmerta.