Zdalny serwis sposób na obsługę i kontakt z klientem w czasach pandemii

Dzięki usługom firmy Remmert można bez problemu przestrzegać zasad zachowania odległości

 

Pandemia koronawirusa stawia przemysł obróbki metalu przed nową rzeczywistością, z którą muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa. Już od dwudziestu lat firma Remmert, jako ekspert w zakresie całościowych koncepcji przepływu materiałów oraz inteligentnych rozwiązań automatyzacji i intralogistyki, pracuje z zastosowaniem zdalnego serwisu, który zapewnia klientom usługi na odległość. Umożliwia on docelowe zaadresowanie zadań w produkcji i magazynie oraz jednocześnie pomaga w zachowaniu wymaganej odległości. Pozwala to dopasować się do wytycznych w zakresie zahamowania pandemii.

Przemysłowe skutki koronawirusa będą w przyszłości widoczne przede wszystkim w tym, jak zmieniły się już istniejące procesy. W aktualnej fazie pandemii można przewidzieć, że dystansowanie społeczne jest trudne do realizacji w wielu miejscach w fabryce, ponieważ wszyscy uczestniczący ściśle ze sobą współpracują. Choć podczas pracy przy maszynach można przestrzegać wymaganych odległości, ponieważ operatorzy nie współdziałają ze sobą, sytuacja ulega zmianie, gdy zewnętrzny serwisant musi sprawdzić ich funkcjonalność. Dokładnie wtedy idealnym rozwiązaniem okazuje się zdalny serwis, który od ponad 20 lat jest częścią portfolio firmy Remmert.

Kompleksowe wsparcie serwisowe

Koncepcja zdalnego serwisu opiera się na całodobowej obsłudze klientów z całego świata. W razie potrzeby są oni bezpośrednio łączeni z jednym z czterech techników firmy Remmert, którzy są odpowiedzialni wyłącznie za zdalną pomoc. W każdej chwili mogą oni połączyć się z systemem i uzyskać zdalny dostęp do urządzeń. W ramach analiz zapytań serwisowych firma Remmert ustaliła, że za pomocą zdalnego serwisu można rozwiązać aż 90 procent wszystkich zgłoszonych przypadków problemów.

Szeroki wachlarz doświadczeń

W obliczu restrykcji związanych z koronawirusem, środki bezpieczeństwa nie powinny utrudniać pracy. Jeśli nie są one dostosowane do realiów danego zakładu, wówczas istnieje ryzyko, że pracownicy będą mieli trudności z ich wdrożeniem. W najgorszym przypadku nawet urządzenia bezpieczeństwa mogą zostać rozłączone i nie działać prawidłowo, przez co znacząco wzrasta ryzyko wypadków w czasie pracy.

Firma Remmert opracowała już standard koncepcji bezpieczeństwa, obejmujący m.in. ochronę dostępu i zachowanie bezpiecznych odległości oraz skonsultowała ją z pracownikami. Dla poszczególnych elementów instalacji zostały sporządzone szczegółowe analizy, które można zastosować do konkretnego projektu w celu analizy całkowitego ryzyka. Ponadto ekspert w zakresie przepływu materiału sporządził instrukcje bezpieczeństwa, które stosowane są podczas szkolenia personelu ds. maszyn i udostępniane są klientom w celach szkoleniowych.

„Skutecznie wykorzystujemy czas pandemii koronawirusa, aby wciąż ulepszać nasze usługi i produkty”, wyjaśnia Robert Klameth, kierownik zespołu obsługi After Sales i Hotline w firmie Remmert. „Wychodzimy z założenia, że stopień automatyzacji i tym samym znaczenie zdalnego serwisu na całym świecie będzie dalej wzrastać. Jednocześnie duże znaczenie ma bezpośredni kontakt z ekspertami i przeszkolonym personelem oraz konsekwentna optymalizacja oprogramowania.  Dlatego już teraz postrzegamy zdalne usługi jako nasz strategiczny i operacyjny fundament.“