Trendy w automatyzacji procesów produkcji. Jak wykorzystać możliwości?

Przemysł 4.0 – czwarta przemysłowa rewolucja trwa i jest coraz istotniejsza dla i przetwarzania blach. Decydujące jest tu przede wszystkim w pełni zautomatyzowane połączenie pomiędzy systemem magazynowym a produkcją, dzięki któremu można w sposób elastyczny i efektywny reagować na aktualne potrzeby rynkowe. O to opinia Matthiasa Remmerta na temat obecnie panujących trendów w automatyzacji oraz powodów dla których właściciele firm decydują się na Przemysł 4.0.

Jako ekspert w dziedzinie technologii procesów oraz magazynowania blach jest Pan na bieżąco jeśli chodzi o aktualne trendy. Proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja?

Matthias Remmert:
Coraz większą rolę odgrywa temat automatyzacji. I to z różnych powodów – przykładowo, ze względu na zmiany demograficzne brakuje wykwalifikowanych pracowników, których wydajność pracy jest niestety coraz niższa. Warto podkreślić, że z tą niższą wydajnością pracy możemy mieć do czynienia nawet przy potencjalnie wyższej przepustowości dzisiejszych maszyn. Ponadto rynek jest coraz berdziej wymagający i potrzebuje nowszych i bardziej elastycznych rozwiązań przy możliwie najwyższej efektywności. Wymaganiom tym można sprostać  jedynie poprzez wysoki stopień automatyzacji.

Elastyczne rozwiązania i możliwie wysoka wydajność... Czy ma Pan dla nas jakiś praktyczny przykład?

Matthias Remmert:
Niezależnie od tego czy produkcja dotyczy dużych serii czy też pojedynczych partii – dzięki rozwiązaniom z zakresu automatyzacji dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta, procesy produkcji są zawsze efektywne, a koszty produkcji zostają znacząco zredukowane. Coraz częściej mamy do czynienia z produkcją w mniejszych seriach. Aby w takiej sytuacji możliwe było osiągnięcie wysokiej efektywności przy równoczesnej optymalizacji procesów należy zwrócić uwagę na to jak istotny jest  szybki i elastyczny dostęp do materiału produkcyjnego jak również obsługa tego materiału. Przemysł 4.0 to integracja produkcji i magazynu z decydującym znaczeniem dla zadowalających wyników. Mam tu na myśli np. oszczędność czasu przy zaopatrywaniu maszyn obróbczych w materiały płaskie oraz blachy.

Co dokładnie oznacza ten rozwój dla firmy Remmert?

Matthias Remmert:
Z uwagi na aktualne trendy będziemy kontynuować naszą drogę w kierunku Przemysłu 4.0. Rozwiązania z zakresu automatyzacji oferują ogromny potencjał dla efektywnych procesów – jak np. nasz Laser FLEX 4.0, który zapewnia szybką i bezpieczną obsługę blachy. Projektujemy i rozwijamy naszą technologię procesów w oparciu o wymagania w przemyśle i na rynku, a tym samym zapewniamy naszym klientom coraz bardziej inteligentną aplikację robotyczną dla w pełni zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.

Dziękuję za rozmowę.

Laser FLEX 4.0

Najszybsze rozwiązanie do automatycznego  zaopatrywania w materiały systemów laserowego cięcia blach i odbierania z nich wyciętych arkuszy.
Jednym z najistotniejszych kryteriów doboru automatyzacji do procesu laserowego cięcia blach powinna być szybkość działania. Aktualnie, jednym z najszybszych rozwiązań w zakresie pełnej automatyzacji załadunku i rozładunku maszyn laserowych jest nowy system obsługi blach Laserflex produkcji Friedrich Remmert GmbH.
Laser FLEX jest wyposażony w dwie zautomatyzowane jednostki, które zupełnie niezależnie kładą na stół lasera materiał do cięcia oraz odbierają z niego wycięte arkusze. Po wycięciu blachy jednostka rozładowcza zabiera specjalnymi widłami wycięty arkusz z wymiennego stołu lasera. Równocześnie z przyłączonego do lasera magazynu druga jednostka załadowcza za pomocą przyssawek próżniowych dostarcza kolejną blachę do cięcia. Gdy tylko wycięty arkusz zostanie zabrany ze stołu lasera w celu ponownego zmagazynowania czy też przetransportowania na miejsce odkładcze, następna blacha zostaje położona na stół lasera. Laser FLEX wykonuje te czynności w zaledwie 60 sekund, co - zgodnie z testem wzorcowym sprzętu zleconym przez firmę Remmert - czyni go najszybszym systemem na rynku.
Czasy przestoju podłączonych maszyn skracają się niemal do zera, a maszyny laserowe charakteryzujące się dużą szybkością obróbki mają optymalne wsparcie.

Efektywne procesy o podwyższonym stopniu automatyzacji

Nowa aplikacja robotyczna dla procesu obróbki blach umożliwia podwyższenie stopnia automatyzacji w produkcji wykorzystującej maszyny laserowe.
W odpowiedzi na różne wymagania użytkowników Laser FLEX został zaprojektowany tak, by mógł obsługiwać blachy w formatach 3015 i 4020. Dzięki standardowym interfejsom z PLC i IT można w tym samym czasie zintegrować kilka maszyn laserowych pochodzących od różnych producentów i zaopatrywać je jednocześnie w materiał, wykorzystując jedną aplikację robotyczną. Połączenie z technicznymi urządzeniami w magazynie również ma charakter otwarty. By zapewnić sobie szybki dostęp, użytkownicy mogą dostarczać blachy bezpośrednio do działu produkcyjnego korzystając z magazynu z jedną lub dwiema wieżami. Możłiwe jest także połączenie z większymi lub już działającymi na miejscu systemami składowania marki Remmert.

Atuty LaserFLEX

  • Wymiana materiału poniżej 65 sekund (przy formacie 3015)
  • Wysoko zautomatyzowane procesy produkcyjne
  • Niezależne zaopatrywanie stołu lasera w materiał oraz odbieranie z niego wyciętych arkuszy
  • Integracja maszyn laserowych różnych producentów
  • Elastyczny układ magazynu z wieżami składowania lub systemami wielkoskalowymi
  • Ograniczony do minimum czas przestoju maszyn