Sposób na rozbieżności Permanentna inwentaryzacja stanów magazynowych przy produkcji okien oraz elementów elewacyjnych.

Zbyt mała ilość miejsca magazynowego, wąskie gardła w wewnętrznych procesach logistycznych, niedostateczna kontrola procesów magazynowych a w konsekwencji rozbieżności między stanami magazynowymi a rzeczywistą ilością materiałów w magazynach… to tylko niektóre problemy z jakimi borykają się firmy wykorzystujące w swoich procesach produkcyjnych takie elementy jak różnego rodzaju profile i inne elementy długie. Wraz ze wzrostem mocy produkcyjnych problemy te stają się coraz bardziej dotkliwe. Czy, a jeśli tak to w jaki sposób można zaradzić wyżej wymienionym sytuacjom?

Odpowiedzią może okazać się odpowiednio przemyślane, przygotowane i wdrożone rozwiązanie magazynowe  (ustawienie magazynu, organizacja, połączenie z produkcją…). Pozwala ono nie tylko na usprawnienie w obszarze logistyki wewnętrznej (uproszczenie procesu i zminimalizowanie ruchów materiału a w konsekwencji większą efektywność)  ale również daje możliwość większej kontroli  - zarówno nad procesami logistyki jak i pośrednio samej produkcji.

Nie można zapominać, że magazyn materiałów jest w istocie jednym z trybów maszyny jaką jest firma produkcyjna – decydując się zatem na wdrożenie magazynu automatycznego niezwykle istotne jest aby rozwiązanie to w miarę możliwości wpasować w istniejące już procesy – tak lokalizacyjnie jak i organizacyjnie. Idealnym rozwiązaniem jest takie w którym to wspomniany magazyn można zlokalizować tak aby jego załadunek odbywał się z zewnątrz hali - bez potrzeby przejazdów wózkami widłowymi po hali. Samą logistykę wewnętrzną – a więc dostarczenie materiału do maszyn obróbczych załatwi w takiej sytuacji sam magazyn. Co istotne, przy odpowiednim podejściu i przy wsparciu doświadczonych ekspertów firmy Friedrich Remmert GmbH - na co dzień zajmujących się organizacją procesów magazynowych - wdrożenie takiego rozwiązania jest możliwe nie tylko w nowych inwestycjach ale nawet w istniejących już fabrykach. Oczywiście przy istniejącym obiekcie będzie to możliwe dzięki wypracowaniu pewnego kompromisu pomiędzy tym jakie możliwości daje system magazynowy a tym na co pozwala dana lokalizacja. Być może odpowiednim rozwiązaniem okaże się nie lokalizacja takiego magazynu wewnątrz hali ale niejako dostawienie go do hali z zewnątrz. Przy tym ostatnim rozwiązaniu konstrukcja samego magazynu musi być tylko z zewnątrz obłożona płytami warstwowymi lub blachami – nie ma więc potrzeby budowy nowej kosztownej hali. Jak już wspomniano, automatyczny magazyn Friedrich Remmert GmbH może sam podstawić  materiał bezpośrednio pod maszyny - przy odpowiednim ustawieniu i wkomponowaniu takiego magazynu w procesy produkcyjne możliwe jest więc w zasadzie całkowite wyeliminowanie transportu wewnętrznego w hali produkcyjnej.

Warto pamiętać jeż że system magazynowy można też połączyć z rozwiązaniem informatycznym klasy ERP i wówczas na podstawie zleceń produkcyjnych magazyn sam dobierał będzie materiały potrzebne do realizacji danego zlecenia i będzie podstawiał je pod konkretną maszynę realizującą dane zlecenie. Ponadto dzięki odpowiednim rozwiązaniom technicznym i informatycznym kontrolowana jest zgodność zleceń produkcyjnych z ilościami pobranych materiałów – jest to automatyczna kontrola stanów magazynowych. Przy każdym ruchu magazynowym może odbywać się kontrola tego co znajduje się na danym miejscu magazynowym i weryfikacja tego czy stan magazynowy zgadza się z danymi które znajdują się w systemie informatycznym. Również przy dostawach nowego materiału możliwa jest weryfikacja zgodności przywiezionego materiału z tym co zostało dostarczone.  Śmiało można powiedzieć że magazyn automatyczny zapewnia stałą inwentaryzację materiałów zgromadzonych w magazynie.

Jak zawsze w przypadku znaczących inwestycji tak i w przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu magazynu automatycznego Friedrich Remmert GmbH należy myśleć długofalowo i perspektywicznie – oznacza to, że rozwiązanie takie zawsze trzeba integrować z istniejącymi już procesami a do samego tematu podchodzić kompleksowo śledząc cały przebieg materiału od wejścia do firmy po podanie na maszynę. Mając na uwadze kompleksowość z pewnością warto zastanowić się też nad integracją od strony oprogramowania z systemami ERP – tak aby np. operator maszyny mógł sam wybrać zlecenie produkcyjne a magazyn przywiózł materiał potrzebny do realizacji danego zlecenia. Kompleksowe spojrzenie na procesy zachodzące w firmie może skutkować tym, że okaże się iż w magazynie będzie można przechowywać nie tylko materiały niezbędne do produkcji ale np. narzędzia – wszystko zależy od potrzeb danej firmy. Rozwiązanie firmy Friedrich Remmert GmbH jest bowiem na tyle elastyczne, że pozwoli przy naprawdę niewielkim wzroście kosztów ponoszonych na inwestycję zyskać wiele dodatkowych korzyści.

Dużo więcej miejsca, uproszczenie logistyki wewnętrznej, wkomponowanie w procesy produkcyjne, dużo lepsza kontrola procesów magazynowych, permanentna inwentaryzacja – tak w skrócie podsumować można zalety wdrożenia magazynu automatycznego. Aby jeszcze lepiej zobrazować zalety magazynu pomostowego oraz komorowego firmy Friedrich Remmert GmbH posłużmy się realnymi danymi pochodzącymi z wdrożeń tych rozwiązań w 2 firmach.