Jakie kryteria uwzględnić aby optymalnie dobrać zautomatyzowany system magazynowy?

Jakie czynniki warto wziąć pod uwagę poszukując najlepiej dopasowanego rozwiązania z zakresu automatyzacji logistyki wewnętrznej? Jak przygotować się do tego procesu i ile czasu zazwyczaj trwa dobór właściwej instalacji? Czy na podstawie wewnętrznej analizy potrzeb firma jest w stanie sama określić czego dokładnie potrzebuje? Jak istotna jest rola doradztwa ekspertów w procesie poszukiwania najlepszego rozwiązania?

Między innymi na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w niniejszym artykule. Co najistotniejsze jednak to fakt, że zaprezentujemy na co w praktyce zwróciły uwagę firmy Konsmetal i Mistal przygotowując się do inwestycji w nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów logistyki wewnętrznej.

Gdy się człowiek spieszy…

Myśląc o inwestycji w nowy zautomatyzowany system magazynowy, przede wszystkim należy mieć na uwadze fakt,  że proces podejmowania decyzji w przypadku tego rodzaju inwestycji decyzji trwa stosunkowo długo. Oczywiście teoretycznie można poczynić pewne założenia, które będą punktem wyjścia do poszukiwań rozwiązania optymalnego. W praktyce jednak okazuje się, że zazwyczaj pierwotne założenia są jedynie podstawą do prawdziwej analizy potrzeb danej firmy i przygotowania założeń do projektu inwestycji.  Bazując na doświadczeniu można śmiało powiedzieć zatem, że nie jest możliwe znalezienie i wybór dobrze dobrego rozwiązania z zakresu automatyki magazynowej np. w kilka tygodni – zawsze niezbędne jest przecież dokładne zbadanie potrzeb danego przedsiębiorstwa aby rozwiązanie, o którym mowa było dobrane indywidualnie i jak najlepiej spełniało swoje zadania. Sam proces podejmowania decyzji i doboru właściwego rozwiązania trwa więc zazwyczaj minimum kilka miesięcy (w przypadku instalacji mniejszych) a w niektórych przypadkach nawet rok lub kilka lat – w zależności od tego czego dana firma oczekuje i jak ewoluują same potrzeby i oczekiwania w miarę analizy sytuacji i oceny tego co można zrobić i jaki ma być efekt końcowy.

Co wziąć pod uwagę?

Poza oczywistymi parametrami takimi jak wielkość i wymiary hali czy też planowana ilość materiałów, które mają być przechowywane w danym magazynie warto również zwróć uwagę na szereg innych kryteriów wpływających na dobór automatycznej instalacji magazynowej. Bardzo ważnym kryterium dotyczącym materiałów przechowywanych w danym magazynie jest chociażby ich ewentualna różnorodność – to bowiem decydować może o doborze właściwych miejsc składowania w obszarze samej instalacji. 

Zautomatyzowany system magazynowy w większości przypadków połączony jest z produkcją (co zdecydowanie wpływa na efektywność logistyki wewnętrznej) – z pewnością warto zatem uwzględnić ilość maszyn obróbczych jakie mają być zaopatrywane w materiał z danego magazynu. Konieczna jest też analiza procesów przetwarzania materiałów czyli tzw. material flow. Co więcej, należy mieć świadomość że dobrze dobrany system magazynowy powinien „rosnąć” wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Chodzi tu nie tylko o dosłowne znaczenie tego słowa ale również o to aby w miarę np. rozbudowy parku maszynowego możliwe było przyłączenie kolejnych maszyn do danego systemu.  Aby zautomatyzowana instalacja magazynowa działała w sposób efektywny, już na etapie planowania inwestycji bezwzględnie należy zatem zwrócić uwagę również na modułowość danego rozwiązania oraz na jego uniwersalność. W rozwiązaniach z zakresu automatyki magazynowej, w której magazyn obsługuje linie produkcyjne należy mieć na uwadze między innymi uniwersalność, chociażby właśnie w kontekście wspomnianej już możliwości przyłączenia do systemu kolejnych maszyn i to np. maszyn różnych producentów. Dzięki temu nie zamyka się drogi do rozbudowy czy nawet zmiany parku maszynowego – również w sytuacji podłączenia maszyn innych producentów niż te, których używa dany zakład w momencie uruchomienia rozwiązania magazynowego połączonego z systemem produkcyjnym.

W praktyce, po dokładnej analizie nie tylko dostępnego miejsca pod daną instalację magazynową ale również po ocenie ewentualnych ograniczeń czy specyfiki danej lokalizacji może okazać się, że o wiele bardziej efektywne i zautomatyzowane rozwiązanie magazynowe powalające na przechowywanie większej ilości materiałów zajmuje mniej miejsca niż dotychczas stosowane rozwiązania magazynowe w danej firmie. Dzięki temu poprzez optymalizację w obszarze magazynowym  możliwe jest np. pozyskanie dodatkowej przestrzeni na rzecz produkcji. 

Niezwykle istotne jest aby analizując potrzeby firmy pod kątem doboru bądź rozbudowy systemu magazynowego analizować nie tylko sytuację jaka ma miejsce w tej chwili w przedsiębiorstwie ale niejako wybiegać w przyszłość – należy mieć świadomość, że automatyczny system magazynowy jest bowiem inwestycją na lata. 

Bez eksperta ani rusz

Bardzo istotnym aspektem jest w tej sytuacji doradztwo i eksperckie podejście dostawcy danego systemu z zakresu automatyki magazynowej. Firma z odpowiednim doświadczeniem nie tylko w uruchomieniu nowych ale również w rozbudowie istniejących instalacji gwarantuje możliwość dobrania optymalnie skonfigurowanego rozwiązania, które będzie systemem w pewnym sensie otwartym a więc takim, który umożliwi rozbudowę w przyszłości o kolejne elementy, o które powiększany będzie dany system produkcyjny. Podkreślmy, że inwestycja w rozwiązania optymalizujące procesy magazynowe i logistyczne jest decyzją strategiczną i zawsze powinna być nie tylko gruntownie przemyślana ale również przygotowana i zrealizowana z pomocą specjalistów zajmujących się tego rodzaju inwestycjami od lat.

Przykładami firm, które nie tylko zdecydowały się na inwestycje w zautomatyzowane systemy magazynowe ale co niezwykle istotne podczas procesu podejmowania decyzji skorzystały z profesjonalnego doradztwa ekspertów w tej dziedzinie są m.in. wspomniane na początku artykułu firmy Mistal oraz Konsmetal.  Przedsiębiorstwa te skorzystały z doradztwa oraz rozwiązań jakie posiada w swej ofercie firma Friedrich Remmert GmbH, należąca obecnie do światowej czołówki przedsiębiorstw, które wyznaczają kierunki rozwoju inteligentnych systemów magazynowania – między innymi w zakresie magazynowania i obróbki blach oraz elementów długich.

Konsmetal – najnowocześniejszy w branży!

Konsmetal jest liderem polskiego rynku mechanicznych zabezpieczeń mienia oraz cenionym producentem sejfów, multisejfów, kas pancernych, szaf metalowych, szaf na dokumenty oraz wrzutni nocnych i skarbców w Europie. Fabryka firmy zlokalizowana w Nidzicy dzięki inwestycji w odpowiednio dobrane rozwiązanie składające się ze zautomatyzowanego systemu magazynowania blach w pełni zintegrowanego z maszynami jest w tej chwili najnowocześniejszym obiektem produkcyjnym w swojej branży w Polsce. Kwestią podstawową towarzyszącą procesowi podejmowania decyzji była absolutna automatyzacja procesów wycinania laserowego – to było punktem wyjścia do poszukiwań optymalnego rozwiązania nie tylko magazynowego ale również takiego, które połączy w sposób zautomatyzowany procesy magazynowe i produkcyjne. Podczas planowania inwestycji Konsmetal szczególną uwagę zwracał na jak najefektywniejsze wykorzystanie powierzchni produkcyjnej, minimalizację transportu wewnętrznego oraz efektywne wykorzystanie posiadanych maszyn produkcyjnych. Jednym z głównych założeń było, aby pracujące wycinarki laserowe miały jak najkrótsze przestoje w cięciu blachy. Aby zrealizować to zadanie zdecydowano się po pierwsze na automatyzację procesu dostarczania blach zgodnie z programami produkcyjnymi, a po drugie na automatyzację procesu zaopatrywania maszyn w materiał do cięcia oraz odbioru wyciętych elementów z wycinarek laserowych. Jako partnera przy realizacji niniejszego zadania Konsmetal wybrał firmę Friedrich Remmert GmH, która dzięki posiadanemu doświadczeniu i kompetencjom była w stanie zapewnić sukces planowanego przedsięwzięcia. Warto zaznaczyć, że jednym z największych wyzwań stojących przed ekspertami firmy Remmert było zaprojektowanie i wykonanie instalacji spełniającej wspomniane wymagania w stosunkowo małej hali produkcyjnej. Zarówno magazynowanie jak i prace związane z docinaniem arkuszy blach o wymiarach 2x4 m przez lasery odbywają się w hali o szerokości zaledwie 15m i długości 54 m

Mistal Sp. z o.o. – trzykrotny wzrost efektywności!

Firma Mistal Sp. z o.o. z Katowic na rynku stali funkcjonuje od 20 lat i jest znaczącym dystrybutorem m.in. rur ze stali czarnej oraz dostawcą dla przemysłu wydobywczego, hutniczego, górnictwa, energetyki i innych zakładów produkcyjnych i handlowych.

Punktem wyjścia do tego, że zaczęto brać pod uwagę wprowadzenie zmian w dotychczasowym sposobie organizacji procesów magazynowych i logistycznych była po pierwsze potrzeba optymalizacji miejsca magazynowego a po drugie  kwestia szybkości realizacji zleceń – przy czym ten drugi obszar był zdecydowanie ważniejszy. Dostrzeżono zatem, że należy podjąć takie działania, które pozwolą na podniesienie/zwiększenie efektywności wydawania materiałów z magazynu a tym samym w ostatecznym rozrachunku pozwolą na wzrost efektywności działalności całego przedsiębiorstwa. Zadanie postawione przez firmą Remmert nie było łatwe - przede wszystkim ze względu na ograniczone zasoby w postaci miejsca. Mimo, iż początkowo trudno było znaleźć rozwiązanie, które wpisałoby się od razu w potrzeby firmy Mistal to jednak ostatecznie – dzięki dokładnemu zbadaniu potrzeb i możliwości - eksperci Remmerta byli w stanie wypracować takie rozwiązanie, na które zdecydował się zarząd firmy Mistal. Zdecydowano się zatem na budowę instalacji z zakresu automatyki magazynowej wraz z halą na nowej działce. Magazyn komorowy w firmie Mistal to  1400 miejsc magazynowych o nośności użytkowej 4 tony każde. Miejsca magazynowe pozwalają na magazynowanie materiałów o długości do 6,5m a cały system magazynowy zajmuje powierzchnię ok. 1300 m2 (przy wysokości ok. 11 m).  System pozwala na wydanie z magazynu ok. 40 pozycji na godzinę a sama układnica regałowa porusza się z prędkością do 120m/minutę. Jest to imponująca prędkość biorąc pod fakt, że waży ona ok. 30 ton. Jest to więc konstrukcja masywna ale - równocześnie niezwykle precyzyjna.

O tym jak wzrosła efektywność procesów w firmie Mistal po zaimplementowaniu magazynu komorowego firmy Remmert świadczą konkretne dane liczbowe: po zaimplementowaniu rozwiązań Remmerta na powierzchni ok. 1300 m2 możliwe jest magazynowanie ok. 3000 Ton materiału. Wcześniej na powierzchni ok. 1000 m2 możliwe było zmagazynowanie ok. 1000 Ton. Co więcej, dzięki zastosowaniu magazynu komorowego firma Mistal może w tej chwili realizować ok. 700 wydań z magazynu na dobę a firma jest w stanie potroić swoje obroty.

Szyte na miarę

Inżynierowie sprzedaży firmy Friedrich Remmert GmbH już podczas pierwszych rozmów z osobami reprezentującymi firmy zainteresowane w inwestycje z obszaru automatyki magazynowej zawsze zwracają szczególną uwagę na nie tylko na obecne ale również na przyszłe wyzwania. Przypomnijmy, że dokładna analiza procesów i dotychczasowego sposobu organizacji obszarze logistyki wewnątrzzakładowej  jak również istniejących uwarunkowań budowlanych zawsze powinny być (i w przypadku rozwiązań Remmerta są) punktem wyjścia w planowaniu inwestycji z zakresu automatyzacji procesów magazynowych. Aby wypracować rozwiązanie optymalne eksperci Remmerta uwzględniają oczekiwania i różnego rodzaju uwarunkowania specyficzne po stronie klienta – wszystko po to aby zaproponować rozwiązanie które ze wszech miar będzie użyteczne nie tylko w momencie uruchomienia ale również w perspektywie kolejnych lat. 

Dobór odpowiedniego rozwiązania z zakresu automatyzacji zautomatyzowanych systemów magazynowych jest zdecydowanie trudnym zadaniem.

Istnieją dwa aspekty, które często determinują błędne decyzje. Po pierwsze zastanawiając się nad optymalnym rozwiązaniem trzeba wziąć pod uwagę i przeanalizować szereg czynników jak lokalizacja, wielkość instalacji, efektywność instalacji, optymalny przepływ materiałów, stopień automatyzacji przyłączonych procesów, stopień i sposób kontroli procesów logistycznych, możliwość rozbudowy itp. Po drugie wszystkie te aspekty trzeba przeanalizować w kontekście stanu obecnego oraz w perspektywie następnych kilkunastu lat, gdyż często instalacje te pracują dwadzieścia lat lub dłużej.  Faktem jest jednak, że wysiłek ten zdecydowanie się opłaca, gdyż odpowiednio dobrane rozwiązanie pozwala często na drastyczny wzrost efektywności procesów.