Jak dobrać system magazynowy aby rósł razem z produkcją?

Rozbudowa zakładu produkcyjnego jest zawsze dużym wyzwaniem. Bez względu na to czy polega ona na fizycznym powiększeniu przestrzeni samego zakładu czy na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez uruchomienie nowych maszyn i urządzeń, zawsze inwestycja taka wymaga zmian w wielu obszarach przedsiębiorstwa. Każdy zakład produkcyjny jest bowiem systemem wielu zależności połączonych ze sobą i tylko wtedy, kiedy wszystkie elementy systemu funkcjonują zgodnie można mówić o sukcesie całego przedsięwzięcia.

Dlatego też niezwykle istotne jest takie przemyślenie i przygotowanie wszystkich elementów inwestycji – w tym również tych z zakresu automatyki magazynowej połączonej z produkcją - aby w sytuacji kiedy okaże się, że niezbędne jest zwiększenie mocy produkcyjnych i rozbudowa przedsiębiorstwa możliwe było również zintegrowanie tego rodzaju rozwiązań z nowymi obszarami działalności firmy, nowymi maszynami lub też chociażby rozbudowanymi rozwiązaniami informatycznymi. Nawet jeśli w danym momencie firma nie planuje rozbudowy, to myśląc perspektywicznie zawsze warto wybierać takie rozwiązania, które umożliwią zwiększenie możliwości firmy w przyszłości – wtedy, kiedy będzie na to odpowiedni moment.

Modułowość i uniwersalność

Aby rozwiązanie z zakresu automatyki magazynowej umożliwiało w przyszłości zwiększenie mocy produkcyjnych co w konsekwencji przełoży się też na większe możliwości zakładu produkcyjnego konieczne jest uwzględnienie wielu czynników. Po pierwsze już na etapie planowania inwestycji bezwzględnie należy zwrócić uwagę na modułowość danego rozwiązania oraz na jego uniwersalność. W rozwiązaniach z zakresu automatyki magazynowej, w której magazyn obsługuje linie produkcyjne należy mieć na uwadze między innymi uniwersalność, chociażby w kontekście możliwości przyłączenia maszyn różnych producentów do danego systemu. Dzięki temu nie zamyka się drogi do rozbudowy czy nawet zmiany parku maszynowego – również w sytuacji podłączenia maszyn innych producentów niż te, których używa dany zakład w momencie uruchomienia rozwiązania magazynowego połączonego z systemem produkcyjnym. Niezwykle istotnym aspektem jest w tej sytuacji doradztwo i eksperckie podejście dostawcy danego systemu z zakresu automatyki magazynowej. Firma z odpowiednim doświadczeniem nie tylko w uruchomieniu nowych ale również w rozbudowie istniejących instalacji gwarantuje możliwość dobrania optymalnie skonfigurowanego rozwiązania, które będzie systemem w pewnym sensie otwartym a więc takim, który umożliwi rozbudowę w przyszłości o kolejne elementy, o które powiększany będzie dany system produkcyjny. Kolejnym ważnym elementem, który również ulega zmianie w sytuacji rozbudowy zakładu jest oprogramowanie obsługujące system magazynowy i produkcyjny. Planując inwestycję należy zwrócić uwagę na to aby wdrażane rozwiązania informatyczne miały charakter modułowy – dzięki temu, będzie istniała możliwość rozbudowy instalacji w taki sposób aby oprogramowanie związane z systemem magazynowym wspierało  też inne procesy – nawet takie, które w momencie powstawania instalacji nie były brane pod uwagę. Mogą to być chociażby kontrola jakości czy też procesy związane z połączeniem i integracją tegoż oprogramowania z nowym oprogramowaniem firmy a nawet integracja i kontrola maszyn produkcyjnych poprzez powiązanie oprogramowania magazynowego z oprogramowaniem maszyn. Właściwie dobrane, modułowe oprogramowanie może też np. obsługiwać pobieranie materiału przez maszyny bezpośrednio z magazynu. Wszystko to związane jest z rozbudową software’u a ta możliwa jest tylko w sytuacji kiedy mamy do czynienia z oprogramowaniem modułowym. W tym aspekcie ponownie pojawia się argument związany z doświadczeniem dostawcy danego rozwiązania – tylko firma z odpowiednim doświadczeniem w kontekście tworzenia różnych interface’ów (czyli np. połączeń między oprogramowaniem magazynowym i produkcyjnym) będzie w stanie zaproponować takie rozwiązanie, które umożliwi rozbudowę również w przyszłości i dostosowanie do indywidualnych potrzeb danej inwestycji.

Niezwykle istotną kwestią związaną z doradztwem w kontekście planowania inwestycji z zakresu automatyki magazynowej połączonej z procesami produkcyjnymi  jest też sama lokalizacja magazynu wynikająca między innymi z dokładnej analizy procesów przetwarzania materiałów w danej firmie a więc  z tzw. material flow. Umiejscowienie automatycznej instalacji magazynowej powinno być tak dobrane aby instalacja jak najlepiej wpasowywała się w procesy firmy a z drugiej strony aby jak najmniej burzyła dotychczas zachodzące procesy.

Możliwość rozbudowy w praktyce

Przykładami firm które zdecydowały się na rozwiązania spełniające wszystkie powyższe kryteria są między innymi takie przedsiębiorstwa jak Wielton czy Konsmetal.  Przedsiębiorstwa te skorzystały z rozwiązań jakie posiada w swej ofercie firma Friedrich Remmert GmbH, należąca obecnie do światowej czołówki przedsiębiorstw, które wyznaczają kierunki rozwoju inteligentnych systemów magazynowania – między innymi w zakresie magazynowania i obróbki blach oraz elementów długich.

 • Wielton

Portfolio firmy Wielton S.A. obejmuje ponad 55 różnych wariantów pojazdów. By spełnić wymagania dotyczące krótkiego terminu realizacji przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych, Wielton zmuszony był do pełnej optymalizacji tak procesów cięcia blach, jak i zaopatrywania maszyn obróbczych w materiał.

Aby sprostać oczekiwaniom klienta, Remmert - ekspert ds. rozwiązań magazynowych, przygotował własny system, umożliwiający wspólne składowanie blach o wymiarach 3m x 1,5 m oraz 6m x 2m. W sumie na powierzchni zasadniczej ok. 560 m² Wielton S.A. ma teraz możliwość składowania blach w dwóch formatach o łącznej wadze ok. 1600 t. W przypadku firmy Wielton kluczowe okazało się zmniejszenie  powierzchni magazynowej, przy równoczesnej rozbudowie działu produkcji i poprawie efektywności pracy maszyn obróbczych. W dłuższej perspektywie wdrożone rozwiązania przełożyły się na długotrwały wzrost wydajności procesów magazynowo-produkcyjnych związanych z przetwarzaniem blachy. Dzięki przemyślanej inwestycji w rozwiązanie z zakresu automatyki magazynowej możliwa jest rozbudowa instalacji – wraz ze wzrostem udziału firmy w rynku okazało się bowiem, że konieczne jest zwiększenie mocy produkcyjnych firmy. W tej chwili  planowana jest rozbudowa powstałej instalacji magazynowej a wraz z nią przyłączenie kolejnych maszyn (2 laserów 6 metrowych).

 • Konsmetal

Konsmetal jest liderem polskiego rynku mechanicznych zabezpieczeń mienia oraz cenionym producentem sejfów, multisejfów, kas pancernych, szaf metalowych, szaf na dokumenty oraz wrzutni nocnych i skarbców w Europie. Wszystkie produkty marki Konsmetal produkowane są we własnej fabryce w Nidzicy, która jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w swojej branży w Polsce.

Mając na uwadze rozwój, osiągnięcie najwyższej możliwej efektywność procesów produkcyjnych oraz jakość Konsmetal zdecydował sie na wdrożenie rozwiązania składającego się ze zautomatyzowanego systemu magazynowania blach w pełni zintegrowanego z maszynami. Podczas planowania niniejszej inwestycji Konsmetal szczególną uwagę zwracał na jak najefektywniejsze wykorzystanie powierzchni produkcyjnej, minimalizację transportu wewnętrznego oraz efektywne wykorzystanie posiadanych maszyn produkcyjnych.

Już na etapie planowania inwestycji firma Konsmetal zaznaczyła, że instalacja magazynowa musi być tak zaprojektowana aby w przyszłości przy budowie nowej hali możliwe było przeniesienie instalacji magazynowej i rozbudowa w nowym miejscu. Z jednej strony brano więc pod uwagę możliwość przeniesienia w nową lokalizację a z drugiej zaś możliwość rozbudowy samej instalacji w kontekście rozbudowy zakładu i przyłączenia dużej ilości maszyn.

Kolejnym założeniem było skrócenie przestojów w pracy wycinarek laserowych. Aby zrealizować to zadanie zdecydowano się po pierwsze na automatyzację procesu dostarczania blach zgodnie z programami produkcyjnymi, a po drugie automatyzację procesu zaopatrywania maszyn w materiał do cięcia oraz odbioru wyciętych elementów z wycinarek laserowych. Poza tym zdecydowano się na integrację wszystkich procesów poprzez oprogramowanie zajmujące się planowaniem produkcji.

Jednym z największych wyzwań stojących przed ekspertami Remmerta przy projektowaniu tej instalacji było takie jej przygotowanie aby spełniała ona wszystkie powyższe wymagania  i równocześnie mogła być umieszczona na początku w stosunkowo małej hali produkcyjnej. Konsmetal założył bowiem, że zarówno magazynowanie jak i prace związane z docinaniem arkuszy blach o wymiarach 2x4 m przez lasery odbywać się będą pierwotnie w hali o szerokości zaledwie 15m. Ponadto, w stosunkowo małej a przede wszystkim wąskiej hali miały być umieszczone dwie wycinarki laserowe, wykrawarka młoteczkowa oraz prasy krawędziowe. Z racji małej ilości miejsca było to zadanie naprawdę trudne ale w drodze współpracy, rozmów i wspólnych dyskusji ostatecznie wypracowano optymalne rozwiązanie spełniające w 100 % postawione założenia. Jest to równocześnie takie rozwiązanie, które może być przeniesione w nowe miejsce i rozbudowane. Firma Konsmetal to przedsiębiorstwo które dynamicznie się rozwija a osoby zarządzające zakładem mają świadomość, że moce produkcyjne zakładu będą musiały się zwiększyć w średnim okresie czasu dlatego też tak istotne było wybranie takich rozwiązań które jak już wspomniano można będzie po pierwsze przenieść do większej hali a po drugie rozbudować je w tej hali. Taką właśnie instalacją jest rozwiązanie Remmerta funkcjonujące obecnie w Konsmetalu.

Zawsze szyte na miarę

Powyższe przykłady dobitnie udowadniają, że warto pamiętać, iż inwestycja w rozwiązania optymalizujące procesy magazynowe i logistyczne jest decyzją strategiczną i zawsze powinna być nie tylko gruntownie przemyślana ale również przygotowana i zrealizowana z pomocą ekspertów zajmujących się tego rodzaju inwestycjami od lat. Niezwykle istotne jest więc takie przygotowanie inwestycji aby sprostała ona nie tylko bieżącym wyzwaniom ale aby była rozwiązaniem efektywnym również w przyszłości. Inżynierowie sprzedaży firmy Remmert już podczas pierwszych rozmów z klientem zawsze zwracają szczególną uwagę na nie tylko na obecne ale również na przyszłe wyzwania. Dokładna analiza procesów i dotychczasowego sposobu organizacji obszarze logistyki wewnątrzzakładowej  jak również istniejących uwarunkowań budowlanych są zawsze punktem wyjścia w planowaniu inwestycji z zakresu automatyzacji procesów magazynowych. Aby wypracować rozwiązanie optymalne eksperci Remmerta uwzględniają oczekiwania i różnego rodzaju uwarunkowania specyficzne po stronie klienta – wszystko po to aby zaproponować rozwiązanie które ze wszech miar będzie użyteczne nie tylko w momencie uruchomienia ale również w perspektywie kolejnych lat.

Rozwiązanie Friedrich Remmert Gmbh wdrożone w firmie WIELTON S.A.

 

 • Wielkość magazynu: 72,5 m x 7,7 m x 7,5 m (dł. x szer. x wys.)
 • Pojemność magazynu: 356 miejsc składowania o wymiarach 3m x 1,5m, każde o obciążeniu użytkowym 5 t, 90 miejsc składowania o wymiarach 6m x 2m każde o obciążeniu użytkowym 5 t.     
 • Stacje magazynowe: 1 centralna stacja załadowcza, 4 stacje wyładowcze zaopatrujące bezpośrednio wycinarki laserowe w surowe blachy, 1 stacja wyładowcza obsługująca materiałem 3 pozostałe maszyny.
 • Urządzenia magazynowe: 1 wysokowydajna układnica regałowa, umożliwia wykonanie ok. 20 cykli podwójnych na minutę. 
 • 4 wycinarki laserowe Bystronic połączone bezpośrednio z systemem magazynowym, które poprzez ByLoadery w zautomatyzowany sposób zaopatrywane są w surowe blachy, 2 inne wycinarki laserowe Bystronic i Trumpf oraz wycinarka plazmowa zaopatrywane przez oddzielną stację oraz urządzenie dźwigowe z przyzsawkami.
 • oprogramowanie: Remmert PRO WMS Enterprise (łącznie z interfejsem SAP) możliwość rozbudowy systemu i przyłączenia nowych maszyn

 • Rozwiązanie Friedrich Remmert Gmbh wdrożone w firmie Konsmetal
 • Wymiary magazynu: 54 m x 5 m x 6,7 m (dł. x szer. x wys.)
 • Pojemność magazynu: 150 palet, każda o obciążeniu użytkowym 5. ton,
 • wysokoefektywna układnica z wagą elektromechaniczną – prędkość jazdy: 100 m/min
 • Pełna integracja wycinarki laserowej Bystronic
 • Oprogramowanie magazynowe Remmert PRO WMS Enterprise
 • Możliwość przeniesienia i rozbudowy instalacji w nowej hali