Efektywne wykorzystanie przestrzeni na przykładzie magazynu pomostowego

O tym jak istotną kwestią jest efektywne wykorzystanie miejsca w magazynowaniu nie trzeba nikogo przekonywać. Kwestia ta jest tak samo istotna zarówno w przypadku firm produkcyjnych jak i dystrybutorów materiałów różnego rodzaju.

Poza samą efektywnością w wykorzystaniu powierzchni dochodzi kwestia optymalizacji procesów logistyki wewnętrznej a w konsekwencji – w przypadku firm produkcyjnych – efektywności całego procesu produkcyjnego. Zobaczmy zatem jak w praktyce dwa magazyn pomostowy – pozwala zoptymalizować przestrzeń magazynową oraz procesy logistyczne.

 

Magazyn pomostowy – studium przypadku

  • Instalacja w Köbo-Donghua (Żnin)

Firma Köbo-Donghua GmbH & Co. KG od momentu założenia spółki w 1894 r. specjalizuje się w konstruowaniu i produkcji łańcuchów przemysłowych, przenośników oraz kół łańcuchowych. W polskim oddziale Köbo produkowane są również części do maszyn i konstrukcji stalowych. Od 2010 roku Köbo należy do chińskiej grupy Donghua. Wraz z rozwojem poszczególnych oddziałów firmy wzrosły potrzeby związane z efektywnym przechowywaniem materiałów na ograniczonych powierzchniach. Jak poradziła sobie z tym problemem firma Köbo-Donghua GmbH & Co. KG w polskiej spółce-córce zlokalizowanej w Żninie oraz w niemieckiej siedzibie firmy w Wuppertalu?

By móc w dłuższej perspektywie czasowej sprostać wysokim wymaganiom firma Köbo-Donghua zdecydowała się na rozbudową własnych struktur logistycznych w Polsce i Niemczech. Jak już wspomniano, rosły przy tym potrzeby związane z efektywnym przechowywaniem materiałów na ograniczonych powierzchniach. Rozwiązaniem, które umożliwiło rozwiązanie tej sytuacji w polskiej spółce-córce zlokalizowanej w Żninie oraz w niemieckiej siedzibie firmy okazało się wdrożenie zautomatyzowanych magazynów elementów długich. Dostawcą tych magazynów był ich producent firma Friedrich Remmert GmbH.

Nowy magazyn pomostowy w Żninie odpowiada ściśle wymaganiom firmy Köbo dotyczącym efektywnego przechowywania dużych ilości materiałów na niewielkiej powierzchni. Dzięki konstrukcji zoptymalizowanej pod kątem zajmowanej przestrzeni magazyn ten oferuje na powierzchni zasadniczej liczącej niecałe 200 m² możliwość składowania około 1750 t prętów stalowych. Przedtem firma magazynowała stal na regałach modułowych. Mimo, że w miarę możliwości maksymalnie wykorzystywano wysokość hali, Köbo potrzebowało znacznie większej powierzchni magazynowej. Obsługa materiału była przy tym dość czasochłonna. Surowce produkcyjne należało najpierw odszukać, a następnie przenieść. W efekcie maszyny do obróbki miały długie przestoje. Nowy system Remmerta nie powoduje takich problemów - dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi podstawiania materiałów umożliwia znaczne przyspieszenie przepływu surowców. Poza tym magazyn pomostowy można optymalnie dostosować do indywidualnych wymagań produkcyjnych Köbo. Dlatego nowy system składowania elementów długich w przyszłości będzie obsługiwać dwa osobne przepływy materiałów. „Nowy magazyn to rozwiązanie wbudowane między dwie istniejące hale produkcyjne“, wyjaśnia Georg Ziegler, dyrektor zakładu Köbo w Polsce. „Hale zaopatrywane są w materiały z magazynu pomostowego przez dwie stacje. Dzięki efektywnej technologii napędowej i sterowniczej system ten funkcjonuje w zasadzie bez żadnych ograniczeń.“ Poza redukcją zasadniczej powierzchni magazynowej i zwiększeniem pojemności magazynowej firma Köbo skorzystła także na wyraźnej poprawie bezpieczeństwa procesów i wydajności produkcyjnej. 

Równie szybko, elastycznie i wydajnie przebiegają procesy produkcyjne w siedzibie firmy w Wuppertalu, w Niemczech. Tam zainstalowano drugi magazyn pomostowy Remmerta, gdzie możliwe jest składowanie około 180 różnych rodzajów stalowych elementów długich. Na 120 m² powierzchni zasadniczej przechowywać można 1000 t materiałów. Firma Köbo zredukowała w ten sposób znacznie zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową, jednocześnie zwiększając pojemność magazynową o ponad połowę. By umożliwić sprawny przepływ surowców, nowy magazyn w formie silosu został dobudowany do istniejącej hali produkcyjnej.  W ten sposób znacznie przyspieszony został przepływ materiałów.

  •  Instalacja w Jordan matcon (Środa Wielkopolska)

Firma Jordan Firma matcon zlokalizowana jest w Środzie Wielkopolskiej i od ponad 14 lat zaopatruje swoich klientów z branży budowy maszyn i obróbki metali w wysokiej jakości surowce – m.in. takie jak: stal ciągniona na zimno, techniczne tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, aluminiowe profile modułowe. Stosowany dotychczas system przechowywania oraz manualny tryb komisjonowania były mało wydajne – logistyka magazynowa przedsiębiorstwa od jakiegoś czasu wymagała optymalizacji. Blokujący dużą przestrzeń tryb przechowywania różnych surowców na regałach i podłodze oraz manualna obsługa spowalniały przepływ materiałów. Wydajność zakładu osiągnęła swoje granice. Jordan matcon poszukiwał więc efektywnego i niezawodnego rozwiązania, które pobudziłoby przebieg procesów i wybrał automatyzację logistyki. Wyzwanie dla zatrudnionego w tym celu eksperta magazynowego – firmy Remmert polegało na tym, by na powierzchni zasadniczej liczącej zaledwie 200 m2 stworzyć system, w którym Jordan Matcon miałby do dyspozycji pojemność magazynową brutto około 890 ton. Poza tym powinna istnieć możliwość bezproblemowego rozbudowania systemu w razie potrzeby, by zapewnić rozwój w przyszłości. Po intensywnych konsultacjach wybór padł na modułowy magazyn pomostowy, który ma powstać w siedzibie Jordan matcon do lata 2015 roku. Każde z zaplanowanych w koncepcji magazynowej 180 miejsc przechowywania kaset może pomieścić pręty o długości do siedmiu metrów i wytrzymuje obciążenie użytkowe do pięciu ton. By umożliwić skrócenie przebiegów i sprawny przepływ materiałów, magazyn powstanie w pobliżu miejsca przyjęcia towaru. Ciężarówki wjeżdżają bezpośrednio do hali, tuż pod stacje za- i wyładowcze. Obsługa materiału jest szybka i efektywna. Pręty są podnoszone z powierzchni ładunkowej i układane w kasetach za pomocą nowej suwnicy konsolowej jednodźwigarowej, wyposażonej w magnetyczną belkę poprzeczną i stabilizującej ładunek podczas transportu. Następnie kasety są składowane w wyznaczonych miejscach.

Oprócz optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni i zwiększenia pojemności magazynu należało także uzyskać szybszy i łatwiejszy dostęp do surowców. Celem jest to znaczne przyspieszenie procesu komisjonowania. Z tego względu system pomostowy został wyposażony w dwa szybkozłącza pełniące rolę stacji za- i wyładowczej. Umożliwia to ciągły i szybki dostęp do składowanych materiałów. Konstrukcja pomostowa zapewni więc firmie Jordam matcom możliwość zwiększenia wydajności komisjonowania w przyszłości.

 

Parametry techniczne instalacji magazynów pomostowych

 

Firma

Rodzaj instalacji

Powierzchnia systemu magazynowego

Wysokość systemu magazynowego

Ilość miejsc w magazynie

Pojemność magazynowa brutto

Köbo-Donghua GmbH & Co. KG (zakład w Żninie)

Magazyn pomostowy

200 m²

10 m

434

1750 ton

Jordan matcom

Magazyn pomostowy

200 m2

8m

180 miejsc przechowywania kaset może pomieścić pręty o długości do 7 metrów i wytrzymuje obciążenie użytkowe do 5 ton

890 ton