Efektywna obróbka blach, wzrost efektywności i minimalizacja kosztów

Wysoka jakość produktów, procesy produkcyjne pozwalające na wykorzystanie wszystkich posiadanych środków oraz maksymalna efektywność – to czynniki wpływające na sukces firm z branży metalowej. Jednak tylko te przedsiębiorstwa, które doprowadzą wspomniane elementy do perfekcji, osiągną niepodważalną przewagę konkurencyjną.

W przypadku firm, w których obróbka blach jest znaczącym obszarem produkcji niebagatelną rolę odgrywają procesy logistyczne pozwalające na odpowiednie zaopatrywanie maszyn w materiał potrzebny do realizacji zleceń. Zoptymalizowanie procesów magazynowo produkcyjnych może mieć duży wpływ zarówno na efektywność i elastyczność produkcji, jak i koszty logistyki wewnętrznej.

 

Odpowiednia organizacja

Dobrze zorganizowana logistyka wewnętrzna w obszarze przetwarzania  blach może być jednym z czynników, który znacząco wpłynie na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej wymagającym rynku. Krótki czas dostępu do materiału, oszczędność miejsca, poprawa jakości i lepsza kontrola poszczególnych etapów działalności – to tylko wybrane argumenty przemawiające za wdrożeniem odpowiedniego rozwiązania magazynowego. Przykładem takiego rodzaju rozwiązań są zautomatyzowane systemy oferowane przez firmę Friedrich Remmert GmbH. Charakterystyczne dla nich jest to, że blachy magazynowane są bezpośrednio na paletach systemowych, co umożliwia niezwykle wydajne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Ponad to zautomatyzowane systemy firmy Remmert mogą być magazynami wysokiego składowania, dzięki czemu pozwalają na gromadzenie dużej ilości materiału na stosunkowo małej powierzchni. Rozwiązania te gwarantują również szybki dostęp do materiału (2 – 3 minuty) i to niezależnie, czy asortyment obejmuje kilka, kilkadziesiąt czy też kilkaset pozycji. Systemy Remmerta dają też możliwość bezpośredniej integracji magazynu z maszynami obróbczymi. Dlatego świetnie się sprawdzają w firmach zajmujących się obróbką blach, które kożystaj ze dużego asortymentu blach i produkują krótkie serie.

Dzięki szybszemu niż w przypadku konwencjonalnych rozwiązań dostępowi do materiału oraz automatyzacji procesu poboru blach przez maszyny - użytkownicy systemów magazynowych firmy Remmert mają możliwość znacznej poprawy efektywności procesów produkcyjnych. Istnieje też możliwość połączenia wspomnianego automatycznego systemu magazynowego z oprogramowaniem klasy ERP. Umożliwia to pełną kontrolę nad procesami magazynowo - produkcyjnymi z poziomu centralnego systemu informatycznego. W efekcie, możliwa jest pełna automatyzacja realizacji danego zlecenia wraz z magazynowaniem wyciętych arkuszy blach. W tego typu układach produkcyjnych maszyny obróbcze same, zgodnie z programem produkcji, pobierają materiał z systemu magazynowego. Po obróbce system magazynowy podstawia również paletę do przechowywania obrobionego materiału. Dodatkowo rozwiązania firmy Remmert mogą być wyposażone w urządzenia wagowe zainstalowane w układnicy – przy każdym ruchu materiału urządzenie sprawdza czy stan magazynowy widniejący w systemie jest tożsamy ze stanem faktycznym. Rozwiązanie to gwarantuje permanentną inwentaryzację i pełną kontrolę stanów magazynowych.

Doskonała efektywność

Friedrich Remmert GmbH, ekspert w zakresie systemów składowania elementów długich i blach, podczas ponad 60 lat działalności stworzył imponujący wachlarz rozwiązań wspierających efektywność procesów logistycznych i magazynowych. Obecnie funkcjonuje ponad 600 systemów magazynowych stworzonych przez firmę Remmert zainstalowanych w zakładach na całym świecie. Poniżej zaprezentowany został przykład wdrożenia w firmie Hase GmbH.

 

Hase GmbH inwestuje w najlepsze rozwiązanie

Znaczna redukcja powierzchni magazynowej, skrócenie czasu obsługi materiałów i zoptymalizowanie zatrudnienia pracowników w obszarze logistyki wewnętrznej  to tylko wybrane efekty wynikające z inwestycji we w pełni zintegrowane procesy magazynowania i produkcji. Firma Hase GmbH - specjalizująca się w przetwarzaniu blach zdecydowała się na magazyn blach firmy Remmert z kilku powodów. Przed uruchomieniem nowej instalacji magazynowej blachy w Hase magazynowane były przeważnie w stalowych regałach obsługiwanych przez wózki wysokiego podnoszenia. Przed realizacją zamówienia materiał był komisjonowany przez pracowników i tymczasowo buforowany w wieży magazynowej maszyny laserowej Bystronic – objaśnia Frank Schlicker, dyrektor firmy Hase GmbH z Trieru. – Wprawdzie takie rozwiązanie zapewniało dobre wykorzystanie maszyn podczas obróbki blach, ale obsługa materiałów wymagała dużego zaangażowania czasowego, osobowego i przestrzennego – dodaje.

 

Aby zoptymalizować wszystkie procesy logistyczne i produkcyjne podjęto decyzję o inwestycji w nowy, większy magazyn, który wg. założeń miałby  w pełni automatycznie zaopatrywać trzy maszyny laserowe w arkusze blachy. Równocześnie założono, iż system powinien zapewniać optymalny przepływ surowców, półproduktów i pozostałości blach. W rezultacie w wyniku takiej inwestycji planowano stworzyć wszelkie warunki do pracy trójzmianowej z niewielką obsługą. – Kompetencje techniczne i planistycznei bogata oferta serwisowa ułatwiły podjęcie decyzji na korzyść firmy Friedrich Remmert GmbH – tak Frank Schlicker uzasadnił wybór firmy, na której produkt ostatecznie się zdecydowano.

 

W pełni automatyczny magazyn blach, który zainstalowano w Hase składa się z dwóch równoległych rzędów regałów, między którymi porusza się układnica regałowa. System, który dysponuje 542 miejscami paletowymi, daje pojemność magazynową na ponad 1600 ton blachy. Na przedniej stronie systemu znajduje się stacja załadowcza. Trzy urządzenia Bystronic są zainstalowane po prawej i lewej stronie. Eksperci firmy Remmert zintegrowali maszyny laserowe z instalacją zarówno pod względem mechanicznym, jak i programowym. Utworzyli w ten sposób kompleksową komórkę produkcyjną. System zarządzania magazynem PRO WMS Enterprise optymalnie wykorzystuje wszystkie miejsca składowania według zasady chaotycznego magazynowania. Oprogramowanie zarządza wszystkimi procesami w magazynie i procesami roboczymi oraz optymalizuje je od momentu przyjęcia aż do wydania towarów, zapewniając w ten sposób szybkie przygotowanie towarów. System zarządzania magazynem przekazuje wszelkie istotne dane inwentaryzacyjne do systemu gospodarki towarowej samodzielnie zaprogramowanego przez firmę Hase. Ponadto oprogramowanie logistyczne komunikuje się z trzema maszynami laserowymi. W razie konieczności realizacji nowego zamówienia maszyny laserowe żądają przez interfejs danych dostarczenia odpowiedniego materiału z magazynu. Urządzenie przekazuje potrzebne wykroje z blachy do odpowiedniej maszyny, a pozostały towar jest ważony i ponownie kierowany do magazynu.

 

Podstawowa powierzchnia magazynowa systemu Remmert wynosi 192 m2. W ten sposób firma specjalizująca się w obróbce blach zredukowała wcześniej wymaganą powierzchnię magazynową o ponad 60%. Znacznie zwiększyła się również prędkość przepływu materiałów. – Dzięki zastosowaniu nowego systemu do obróbki blach prędkość przepływu materiałów zwiększyła się o co najmniej 50%. I to przy znacznie zmniejszonym zatrudnieniu w magazynie – przedstawia wydajność systemu Frank Schlicker. Aby zapewnić stałe zaopatrzenie maszyn w materiały i obsłużyć spiętrzone zamówienia, firma Hase tnie laserowo nawet takie części, które nie będą od razu obrabiane, lecz powrócą do magazynu. By móc składować obrabiane materiały na palecie w wielu warstwach bez uszkodzenia, poszczególne warstwy półproduktów rozdziela się za pomocą płyt z PCV. Płyty rozdzielające znajdujące się w magazynie blach są układane na półproduktach w pełni automatycznie. W razie potrzeby firma Hase dostarcza towary do kolejnych procesów obróbkowych przez dwie osobne stacje rozładowcze.

Z pomocą eksperta

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość biznesowa stawia przed firmami coraz to nowe wyzwania. Dlatego decydując się na rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów magazynowych warto zawsze myśleć perspektywicznie – tak, aby nie zamykać sobie drogi do dalszego rozwoju i ewentualnej rozbudowy systemu. Kluczową kwestią może okazać się możliwość skorzystania z wiedzy ekspertów od lat zajmujących się poprawą efektywności procesów logistycznych i magazynowych. Warto mieć na uwadze, że już podczas pierwszych rozmów z klientem inżynierowie sprzedaży firmy Remmert zwracają szczególną uwagę nie tylko na obecne, ale również na przyszłe wyzwania. Dokładna analiza procesów i dotychczasowego sposobu organizacji w obszarze logistyki wewnątrz zakładowej, jak również istniejących uwarunkowań budowlanych są zawsze punktem wyjścia w planowaniu inwestycji z zakresu automatyzacji procesów magazynowych. Aby wypracować optymalne rozwiązanie eksperci Remmerta uwzględniają oczekiwania i specyfikę działalności klienta. Wszystko po to, aby zaoferować system, który będzie użyteczny nie tylko w momencie uruchomienia, ale również w perspektywie kilkudziesięciu lat.