Co wspólnego mają skuteczne rozwiązania z zakresu logistyki wewnętrznej z podejściem Time Based Management?

Czas to pieniądz! Time Based Management (TBM) jest koncepcją zarządzania, która opiera się na założeniu, iż jednym z najistotniejszych czynników w tworzeniu i realizacji wartości dodanej przez przedsiębiorstwo jest czas. O ile w filozofii Just – In – time (JIT) podkreśla się kwestie zmniejszenia pracy w toku czy poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym o tyle TBM podkreśla znaczenie czasu we wszystkich procesach zachodzących w danej firmie.

W konsekwencji więc dzięki zarządzaniu w oparciu o TBM możliwe jest nie tylko zaoferowanie produktu w odpowiednim czasie ale również lepszy i szybszy niż w innych przedsiębiorstwach rozwój i wprowadzanie na rynek nowych produktów.

Podstawą koncepcji TBM jest pięć założeń, które związane są z tworzeniem i realizacją wartości dodanej - są to: orientacja na czas, orientacja na korzyści skali, orientacja na zespół, orientacja na wartości oraz orientacja na procesy. Warto podkreślić, że niezwykle istotna jest właśnie rola procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie oraz ich czasochłonność. Umiejętne zaimplementowanie TBM może w efekcie przynieść takie korzyści jak skrócenie czasu realizacji poszczególnych procesów, dotrzymywanie terminów realizacji poszczególnych zamówień, skuteczne projektowanie procesów realizowanych przez przedsiębiorstwo czy wspomniany już rozwój nowych produktów i procesów. Filozofia działania w oparciu o TBM pozwala na osiągnięcie dużej elastyczności i szybkości w podejmowaniu decyzji oraz realizacji poszczególnych działań. Ostatecznie właściwe zarządzanie czasem może prowadzić nawet do wzrostu udziału danej firmy w rynku i  zwiększenie obrotów oraz zysku.

Przedsiębiorstwa poszukujące możliwości rozwoju chcą też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się rynku - poszukują więc rozwiązań, które pozwolą na efektywne wykorzystanie zasobów - w tym również i czasu. O tym jak istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie każdej firmy jest czas nie trzeba nikogo przekonywać. Aby zatem skutecznie wykorzystać czas warto z pewnością podczas analizy poszczególnych procesów zachodzących w firmie przyjrzeć się temu, w których miejscach procesów produkcyjnych i logistycznych dana firma może mieć problem z wydajnością i które z tych miejsc oraz w jaki sposób można usprawnić. Być może np. okaże się że zmiany we wspomnianym już obszarze transportu wewnętrznego wpłyną korzystnie na czas przepływu materiałów co z kolei przełoży się na wzrost efektywności produkcji lub większą elastyczność w realizacji poszczególnych zleceń. O tym jak na efektywność procesów wpływa optymalizacja w obszarze logistyki wewnętrznej przekonały się między innymi firmy Mistal. Sp. z o.o. i Wielton S.A., które zdecydowały się na inwestycje w rozwiązania z zakresu automatyki magazynowej firmy Remmert.

Mistal Sp. z o.o. – Szybsza realizacja zleceń i trzykrotny wzrost efektywności.

Firma Mistal Sp. z o.o. z Katowic na rynku stali funkcjonuje od 20 lat i jest znaczącym dystrybutorem m.in. rur ze stali czarnej oraz dostawcą dla przemysłu wydobywczego, hutniczego, górnictwa, energetyki i innych zakładów produkcyjnych i handlowych.

Punktem wyjścia do tego, że zaczęto brać pod uwagę wprowadzenie zmian w dotychczasowym sposobie organizacji procesów magazynowych i logistycznych była po pierwsze potrzeba optymalizacji miejsca magazynowego a po drugie  kwestia czasu realizacji zleceń – przy czym ten drugi obszar był zdecydowanie ważniejszy (tu właśnie odnajdujemy związek z podejściem opartym o TBM). Dostrzeżono zatem, że należy podjąć takie działania, które pozwolą na podniesienie/zwiększenie efektywności wydawania materiałów z magazynu a tym samym w ostatecznym rozrachunku pozwolą na wzrost efektywności działalności całego przedsiębiorstwa. Zadanie postawione przez firmą Remmert nie było łatwe - przede wszystkim ze względu na ograniczone zasoby w postaci miejsca. Mimo, iż początkowo trudno było znaleźć rozwiązanie, które wpisałoby się od razu w potrzeby firmy Mistal to jednak ostatecznie – dzięki dokładnemu zbadaniu potrzeb i możliwości - eksperci Remmerta byli w stanie wypracować takie rozwiązanie, na które zdecydował się zarząd firmy Mistal. Zdecydowano się zatem na budowę instalacji z zakresu automatyki magazynowej wraz z halą na nowej działce. Magazyn komorowy w firmie Mistal to  1400 miejsc magazynowych o nośności użytkowej 4 tony każde. Miejsca magazynowe pozwalają na magazynowanie materiałów o długości do 6,5m a cały system magazynowy zajmuje powierzchnię ok. 1300 m2 (przy wysokości ok. 11 m).  System pozwala na wydanie z magazynu ok. 40 pozycji na godzinę a sama układnica regałowa porusza się z prędkością do 120m/minutę. Jest to imponująca prędkość biorąc pod fakt, że waży ona ok. 30 ton. Jest to więc konstrukcja masywna ale - równocześnie niezwykle precyzyjna.

O tym jak wzrosła efektywność procesów w firmie Mistal po zaimplementowaniu magazynu komorowego firmy Remmert świadczą konkretne dane liczbowe: po zaimplementowaniu rozwiązań Remmerta na powierzchni ok. 1300 m2 możliwe jest magazynowanie ok. 3000 Ton materiału. Wcześniej na powierzchni ok. 1000 m2 możliwe było zmagazynowanie ok. 1000 Ton. Co więcej, dzięki zastosowaniu magazynu komorowego firma Mistal skróciła czas realizacji zleceń i w tej chwili jest w stanie realizować ok. 700 wydań z magazynu na dobę – w efekcie Mistal jest w stanie potroić swoje obroty.

Wielton – większa elastyczność w realizacji zamówień.

Portfolio firmy Wielton S.A. obejmuje ponad 55 różnych wariantów pojazdów. By spełnić wymagania dotyczące oszczędności czasu i krótkiego terminu realizacji przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych, Wielton zmuszony był do pełnej optymalizacji tak procesów cięcia blach, jak i zaopatrywania maszyn obróbczych w materiał.

Aby sprostać oczekiwaniom klienta, Remmert - ekspert ds. rozwiązań magazynowych, przygotował własny system, umożliwiający wspólne składowanie blach o wymiarach 3m x 1,5 m oraz 6m x 2m. W sumie na powierzchni zasadniczej ok. 560 m² Wielton S.A. ma teraz możliwość składowania blach w dwóch formatach o łącznej wadze ok. 1600 t. W przypadku firmy Wielton kluczowe okazało się zmniejszenie powierzchni magazynowej, przy równoczesnej rozbudowie działu produkcji i poprawie efektywności pracy maszyn obróbczych. W dłuższej perspektywie wdrożone rozwiązania przełożyły się na długotrwały wzrost wydajności procesów magazynowo-produkcyjnych związanych z przetwarzaniem blachy. W efekcie Wielton może realizować w krótszym czasie coraz bardzie zróżnicowane zamówienia – nawet w krótkich seriach. Co więcej, dzięki przemyślanej inwestycji w rozwiązanie z zakresu automatyki magazynowej możliwa jest rozbudowa instalacji – wraz ze wzrostem udziału firmy w rynku okazało się bowiem, że konieczne jest zwiększenie mocy produkcyjnych firmy.

Impulsy z rynku powodują konieczność zmian

Coraz częstsze zmiany na rynkach zbytu, konieczność skrócenia terminów realizacji zleceń, dążenie do wzrostu produktywności, konieczność skrócenia cyklu przygotowania produktów, wzrost wymagań rynku w zakresie dotrzymywania terminów realizacji zamówień – wszystko to związane jest ze zmianą podejścia do organizacji procesów w wielu firmach i z koniecznością zwrócenia uwagi na TBM. Czas w wielu przypadkach może okazać się bowiem istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność danego przedsiębiorstwa. Jak pokazują powyższe przykłady – zmiana w obszarze logistyki wewnętrznej niejednokrotnie może okazać się kluczowa zarówno dla czasu realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych jak i dla elastyczności produkcji przy zachowaniu podejścia TBM.