Automatyzacja w nowym wymiarze:

Ekspert w dziedzinie ogrodnictwa i maszyn, firma Nobels BV, polega na modułowej koncepcji automatyzacji firmy Remmert

Branża ogrodnicza i rolnicza przeżywała w ostatnim czasie wielki boom. Firmy, które chcą się tu utrzymać, muszą być zorientowane na przyszłość i zawsze reagować na potrzeby rynku. Grupa Nobels, składająca się z firm Nobels, Javo, Agro Techniek i Javo International, jest jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie dostawców rozwiązań automatyzacyjnych dla branży rolniczej, ogrodniczej i przemysłowej. W ramach tej grupy Nobels BV zajmuje się rozwojem maszyn i produkcją. W ramach nowej budowy i nowego dostosowania swojej hali produkcyjnej firma zdecydowała się zautomatyzować swoje urządzenia laserowe przy użyciu systemów modułowych firmy Remmert. Rezultat: dzięki innowacyjnej, elastycznej strategii wydawania towarów z magazynu dostosowanej do wymagań produkcyjnych, firma Nobels była w stanie uzyskać więcej niż podwójną wydajność przy użyciu jednego lasera niż przy użyciu wcześniejszych dwóch, a jednocześnie znacząco zoptymalizować wykorzystanie lasera.

Nobels BV, międzynarodowa firma z siedzibą w Holandii, specjalizuje się w produkcji maszyn rolniczych i ogrodniczych. Zajmuje się produkcją zarówno małych, jak i dużych serii. Całość prac projektowych i rozwojowych, z których część jest wykonywana na specjalne zamówienie klienta, odbywa się w siedzibie firmy w Noordwijkerhout, w prowincji Holandia Południowa. W 1955 roku Arnold van Nobelen rozpoczął prace nad maszyną sortującą. Trzy lata później firma Nobels wyprodukowała pierwsze prototypy maszyny do zbioru i sadzenia, które weszły do sprzedaży w 1958 roku. Dziś firma Nobels koncentruje się na badaniach, rozwoju i produkcji doniczkarek, automatycznych podajników tacek, maszyn ogrodniczych i systemów robotycznych.Aby móc jeszcze lepiej reagować na potrzeby rynku i klientów, firma stale poszerza swoje portfolio i rozbudowuje zakład produkcyjny. Idzie to w parze z modernizacją i automatyzacją maszyn i fabryk. Szybkie i wydajne procesy są tu niezbędne. W tym kontekście systemy laserowe stanowią szczególne wyzwanie w zakresie automatyzacji. „Mamy za sobą 30 lat doświadczenia w dziedzinie cięcia laserowego. Dlatego dokładnie wiedzieliśmy, czego chcemy i jakie były nasze wyobrażenia w tym zakresie” – mówi Ber van Nobelen, właściciel Nobels Group. 

 

Kompleksowy system modułowy z rodziny FLEX firmy Remmert 

Głównym celem projektu w firmie Nobels było zwiększenie produktywności i optymalizacja przepływu materiałów. Aby to osiągnąć, firma chciała mieć możliwość pracy na nocnej zmianie w nowej hali, bez ograniczania możliwości wykorzystania szybkiego lasera światłowodowego. Oprócz wieży BASIC Tower, która pełni funkcję magazynu blachy surowej, ekspert w dziedzinie maszyn zintegrował w tym procesie system LaserFLEX firmy Remmert w połączeniu z przenośnikiem taśmowym jako rozwiązanie automatyzacyjne i wykorzystał drugie urządzenie BASIC Tower jako wieżę magazynową dla części gotowych. Pierwsza wieża BASIC Tower z 85 miejscami służy jako wieża magazynowa dla blach surowych w formacie 3015; druga wieża oferuje 43 miejsca. Kombinacja automatyzacji LaserFLEX wraz z przenośnikiem taśmowym umożliwia szybkie ręczne sortowanie ciętych laserowo elementów z blachy. Aby firma Nobels mogła pracować na nocnej zmianie bardziej wydajnie i bez przerw, materiał w ciągu dnia może być przygotowany do dalszej obróbki z wieży magazynowej części gotowych na przenośnik taśmowy lub przez stację rozładowczą towarów.

 

Unikalna cecha rozwiązania Remmert: równoczesny załadunek i rozładunek lasera

W strefie przyjęcia towarów blacha surowa jest najpierw przygotowywana a następnie magazynowana w wieży BASIC Tower. W kolejnym kroku wieża przenosi materiał do jednostki transferowej, która następnie przekazuje go do jednostki załadunkowej. Przy wymianie materiału w czasie wynoszącym około jednej minuty, LaserFLEX jest najszybszym rozwiązaniem na rynku w zakresie załadunku i rozładunku systemów do cięcia laserowego. Możliwe są dwie strategie wydawania towaru z magazynu: blachy bezpośrednio po cięciu laserowym są przygotowywane do ręcznego sortowania za pośrednictwem przenośnika taśmowego lub magazynowane w magazynie buforowym BASIC Tower II. Możliwe są dwa warianty: z jednej strony mogą być one odprowadzone z powrotem do przenośnika taśmowego w celu ręcznego sortowania w trybie automatycznym. Z drugiej strony, cięte laserowo blachy mogą być przygotowane do dalszej obróbki w trybie półautomatycznym przez stację rozładowczą towaru. „W ten sposób system może wydawać towar z magazynu na różne sposoby, dzięki czemu jesteśmy całkowicie elastyczni w wyborze strategii wydawania towarów z magazynu. W zależności od sytuacji mamy dostęp do odpowiedniej procedury. Ma to dwie duże zalety: Nie tylko mamy dokładny wgląd w przepływ materiałów w systemie Remmert, ale także zarządzamy całą naszą intralogistyką znacznie bardziej efektywnie” – wyjaśnia van Nobelen. 

 

Wydajny na wszystkich poziomach: jednolity przepływ materiału

Nobels może z magazynu buforowego obsługiwać nie tylko towary wychodzące, lecz również transportować pocięty materiał z powrotem na przenośnik taśmowy w tym samym czasie lub w osobnym procesie. „Dzięki temu nocna zmiana buforuje pocięte blachy w drugiej wieży magazynowej, a dzienna zmiana przygotowuje blachy do dalszej obróbki” – mówi van Nobelen. „System Remmerta pozwala nam zaprojektować naszą produkcję w sposób bardziej efektywny, bez przerw spowodowanych przeładunkiem lub ponownym składowaniem.”

 

Szybka i niezawodna automatyzacja

LaserFLEX wyposażony jest w dwa komponenty, jednostkę załadowczą i rozładowczą, które pracują niezależnie. Pozwala to na odłączenie załadunku urządzenia do cięcia laserowego. Podczas gdy jednostka załadowcza umieszcza nowy surowiec na urządzeniu laserowym, jednostka rozładowcza może na przykład przenieść gotowe części na przenośnik taśmowy. Po przycięciu blachy jednostka rozładowcza podnosi obrobioną płytę metalową ze stołu wymiennego instalacji do cięcia laserowego. Jednocześnie jednostka załadowcza pobiera nową blachę z podłączonej wieży magazynowej BASIC Tower. Gdy tylko jednostka rozładowcza zwróci blachę do magazynu lub umieści ją obok maszyny, jednostka załadowcza załaduje nową płytę do instalacji do cięcia laserowego. LaserFLEX potrzebuje na to tylko 60 sekund, co praktycznie eliminuje czasy przestoju i znacznie poprawia wykorzystanie lasera. 

 

Koncepcja modułowa wzmacnia bezpieczeństwo w przyszłości

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu automatyzacyjnemu firmy Remmert, które jest zawsze dostosowane do wymagań produkcyjnych klienta, użytkownicy mogą wybierać dowolne urządzenie laserowe. Stanowi to kolejny plus w zakresie elastyczności i niezależności dostawcy. Dodatkowym kryterium wyboru przez Nobels była dobra koncepcja firmy Remmert, która koncentruje się na całym procesie. Pomimo swojej złożoności komponenty mogą być łatwo i bez barier podłączane do oprogramowania i zapewniają zalety konstrukcji modułowej. Konkretnie widać to na przykładzie planowania systemów cięcia laserowego: Nobels początkowo chciał użyć dwóch laserów, lecz później zdecydował się na jeden laser. Ponieważ system LaserFLEX można łatwo rozbudować, nie stanowi to problemu: w każdej chwili możliwa jest rozbudowa, modyfikacja, a nawet zmiana niezależna od producenta. Dzięki swojej elastyczności i modułowości system może być szybko i łatwo doposażony oraz oferuje możliwości indywidualnego dostosowania. Oprócz komponentów sprzętowych, kolejnym centralnym elementem kompleksowego i elastycznego systemu modułowego firmy Remmert jest system sterowania SMART Control,proste i intuicyjne oprogramowanie oraz system sterowania dla całego procesu produkcyjnego, który można łatwo zintegrować z istniejącymi urządzeniami za pomocą modułowych i otwartych interfejsów i jest łatwy do opanowania. Dzięki jasnym, zrozumiałym na całym świecie piktogramom i niewielkiej ilości tekstu, podłączone komponenty LaserFLEX i BASIC Tower firmy Remmert można obsługiwać intuicyjnie. Dzięki wizualizacji komunikatów o błędach użytkownik ma natychmiastowy wgląd w to, gdzie jest problem w systemie i może w ten sposób szybko usunąć przyczynę przestoju. 

 

Kompleksowe doradztwo w zakresie koncepcji całościowego rozwiązania

„Dużą zaletą jest niewątpliwie to, że Remmert oferuje wszystko z jednego źródła” – mówi van Nobelen. „Mieliśmy bardzo złożone wymagania dotyczące procesów pracy. Niemniej jednak, w ścisłej współpracy z firmą Remmert, udało nam się połączyć je w koncepcję opartą na potrzebach, aby stworzyć indywidualne, całościowe rozwiązanie. Eksperci firmy Remmert byli do dyspozycji, aby zapewnić kompetentne doradztwo i pomoc na wszystkich etapach projektu”. Matthias Remmert, dyrektor zarządzający Remmert GmbH, wyjaśnia: „Modułowość naszego podejścia pozwala nam wspierać każdego klienta w oparciu o jego wymagania produkcyjne i w ten sposób rozwijać najlepszą możliwą koncepcję przepływu materiałów. Modułowość naszych standardowych komponentów pozwala nam również na dostosowanie systemu do zmieniających się wymagań w czasie”. Jan Schimmelpfennig, szef produkcji w firmie Remmert GmbH dodaje: „W ten sposób możemy również reagować na nowe wymagania klientów i w razie potrzeby rozbudowywać lub modernizować moduły lub procesy.” 

 

200-procentowy wzrost wydajności przy użyciu tylko jednego lasera

Dzięki połączeniu lasera światłowodowego dużej mocy i systemu LaserFLEX firma Nobels może teraz przetworzyć dwa razy więcej materiału i efektywniej niż dotychczas korzystać z urządzenia do cięcia laserowego. Laser w urządzeniu LaserFLEX wykonuje dwa razy więcej cięć niż dwa lasery razem stosowane dotychczas. „Ten 200-procentowy wzrost produktywności jest niezwykły” – podsumowuje van Nobelen. „Dzięki modułowości systemu możliwe jest zastosowanie i zaplanowanie drugiego lasera, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo planowania i zapewnia bezpieczne jutro. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwiązania, solidnego i kompleksowego doradztwa oraz udanego partnerstwa z firmą Remmert i jesteśmy przekonani, że również w przyszłości będziemy mieć po naszej stronie stabilnego partnera.”

 

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje u Pawła Zielińskiego, General Manager Eastern Europe, telefonicznie pod numerem +48 666 555 969 lub pocztą elektroniczną pod adresem pzi@remmert.de.