After sales service – w trosce o bezpieczeństwo procesów produkcyjnych

O tym jak istotna jest efektywność procesów produkcyjnych nie trzeba nikogo przekonywać. Oczywiście tym co może znacząco wpłynąć na podniesienie owej efektywności jest automatyzacja procesów – i to począwszy od procesów magazynowych (związanych z przechowywaniem materiałów do produkcji) przez procesy dotyczące dostarczania materiałów do produkcji po samą produkcję. Warto w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na stabilność ww. procesów.

W tym kontekście oczywiście niezwykle istotne są kwestie dotyczące utrzymania ruchu ale co warto podkreślić również tego co nazywane bywa after sales service czyli wszystkiego to co kryje się pod pojęciem serwisu posprzedażowego producentów i dostawców rozwiązań wykorzystywanych w firmach produkcyjnych.

Dostawcy rozwiązań do przemysłu zdają sobie również sprawę z tego, że to co klienci mogą znaleźć w ramach oferty danej firmy również w ramach serwisu posprzedażowego jest jednym z argumentów, który może znacząco wpłynąć na podjęcie współpracy właśnie z tym a nie innym dostawcą – starają się więc aby usługi w ramach after sales service były coraz lepiej dopasowane do potrzeb klientów. Jeśli przyjrzymy się z jednej strony rynkowi rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów magazynowych i magazynowo-produkcyjnych a z drugiej strony oczekiwaniom klientów w tym zakresie to okaże się, że klienci oczekują od dostawców systemów rozwiązań kompleksowych a nie tylko np. zbudowania systemu magazynowego. Oczekiwania te dotyczą zarówno doradztwa ekspertów jak i planowania czy przewidywania możliwości rozwoju danego systemu w kontekście rozwoju firmy, w której dana instalacja ma funkcjonować a także - co oczywiste – indywidualnego zaprojektowania nie tylko samego rozwiązania ale i kompleksowego zrealizowania inwestycji zgodnie z wcześniejszymi założeniami a także szerokiego zakresu usług posprzedażowych (mamy tu chociażby kwestie przeglądów danej instalacji, dostępności do ewentualnych części, wsparcia serwisowego online). W kontekście działań serwisowych i utrzymania obiektu warto podkreślić, że niezwykle istotne jest aby założenia poczynione w tym aspekcie były dostosowane do obiektu i to już na etapie planowania inwestycji.

W praktyce

Na przykładzie dostawcy rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów magazynowych, logistycznych i produkcyjnych - firmy Friedrich Remmert Gmbh, postaramy się przybliżyć Czytelnikom elementy, na które warto zwrócić uwagę analizując kwestie dotyczące usług wchodzących w pakiet rozwiązań w ramach after sales service.

Cała koncepcja Remmerta w zakresie działań serwisowych zaczyna się już na etapie powstania produktu. Podkreśla się tu znaczenie tego aby instalacje były zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób aby możliwa była realizacja usług z zakresu after sales service (np. dostępność do parametrów instalacji online). Eksperci Remmerta podkreślają też, iż instalacje te muszą być w związku z powyższym wyposażone zarówno w odpowiednie rozwiązania mechaniczne jak i software – wszystko po to aby możliwa była kontrola wybranych, kluczowych  elementów danej instalacji, ich stanu, ich zużycia, sprawności. Jest to niezbędne przede wszystkim po to aby można było wyłapać jak najszybciej ewentualne błędy.

Firma Remmert obsługuje na chwilę obecną ponad 500 zrealizowanych przez firmę dużych instalacji które rozsiane są po całym świecie i użytkownicy wszystkich tych instalacji mogą liczyć na realne wsparcie pracowników Remmerta w ramach usług after sales service. Wszystko oczywiście po to aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji a co za tym idzie całego zakładu produkcyjnego – wystarczy sobie bowiem wyobrazić co może wydarzyć się jeśli np. przestaje działać instalacja odpowiedzialna za magazynowanie i dostarczanie w sposób zautomatyzowany materiałów niezbędnych do produkcji lub dystrybucji – oto kilka przykładów instalacji wraz z konsekwencjami ewentualnych awarii:

  • WIELTON SA (Wieluń)

Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.  Aby sprostać oczekiwaniom klienta, Remmert - ekspert ds. rozwiązań magazynowych, przygotował własny system, umożliwiający wspólne składowanie blach o wymiarach 3m x 1,5 m oraz 6m x 2m x. W sumie na powierzchni zasadniczej ok. 560 m² Wielton S.A. ma teraz możliwość składowania blach w dwóch formatach o łącznej wadze ok. 1600 t. Jest to zautomatyzowany magazyn materiałów niezbędnych do produkcji. Procesy produkcyjne w Wieltonie odbywają się przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Wspomniany magazyn jest początkiem procesu produkcyjnego – w sytuacji kiedy doszłoby w ty miejscu do awarii w skrajnym przypadku „fabryka stoi” a bez zajęcia pozostaje 1500 osób. Zapewnienie sprawności instalacji jest tutaj kwestią kluczową.

  • GE Power Controls (Bielsko Biała)

Nowy zakład GE Power Controls w Bielsku Białej produkuje urządzenia niskiego i średniego napięcia dla branży energetycznej i odbiorców energii - m.in. rozdzielnie, szafy sterownicze i wyłączniki a także panele sterownicze do rozproszonej produkcji energii elektrycznej, kontrolery i konwektory na potrzeby OZE - zwłaszcza energetyki wiatrowej oraz wyłączniki trakcyjne na potrzeby branży kolejowej. GE przetwarza głównie stal jakościową (blachy). We wrześniu tego roku została uruchomiona instalacja w nowej fabryce w Bielsku-Białej. Jest to jedna z większych inwestycji na południu Polski jeśli chodzi o przedsiębiorstwa przetwarzające metal. W zakładzie tym przetwarzane są blachy jakościowe. Materiał ma oczywiście różne formaty. W celu wyeliminowania uszkodzeń blach podczas transportu wewnętrznego magazyn materiału został zlokalizowany na produkcji w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn przetwarzających blachy. Magazyn Remmerta obsługuje w tej firmie na chwilę obecną 10 maszyn produkcyjnych – w sytuacji awarii maszyny te wstrzymują produkcję.

  •  Astrup AS (Oslo)

Norweski dystrybutor półproduktów metalowych oraz z tworzyw sztucznych - firma Astrup jest firmą korzystającą z komorowego systemu magazynowania Friedrich Remmert GmbH. Wdrożone rozwiązanie to około 3500 miejsc magazynowych pozwalających na zmagazynowanie przeszło 7000 ton blach i elementów długich na powierzchni zaledwie ok. 2300 m2. Nowy obiekt Astrup AS składa się z dwóch oddzielnych jednostek magazynowych: obszar składowania elementów długich został wyposażony w około 2500 kaset zaprojektowanych stosownie do wymagań klienta. Magazyn blach to około 1000 palet o spersonalizowanych wymiarach. Każdą z jednostek magazynowych wyposażono w dwa rzędy regałów oraz jedną wysokowydajną układnicę regałową, która zapewnia zautomatyzowany i bardzo szybki proces wydawania i przyjmowania materiałów. W całym magazynie komorowym zgrupowano liczne piły automatyczne, na których przycina się materiały stosownie do wytycznych klienta. Elementy długie są podawane bezobsługowo do pił przez zintegrowany system obsługi materiału zgodnie z wytycznymi ze zleceń. W konsekwencji awarii wszystkie te urządzenia zostają zatrzymane – konsekwencje byłyby naprawdę dotkliwe dla całego przedsiębiorstwa.

  • Mistal Sp. z o.o. (Katowice)

Firma Mistal Sp. z o.o. zlokalizowana jest w Katowicach - na rynku stali funkcjonuje od 20 lat i jest znaczącym dystrybutorem m.in. rur ze stali czarnej i dostawcą dla przemysłu wydobywczego, hutniczego, górnictwa, energetyki oraz innych zakładów produkcyjnych i handlowych. Zainstalowany w Mistalu magazyn komorowy Remmerta to  1400 miejsc magazynowych o nośności użytkowej 4 tony każde z nich. Miejsca magazynowe pozwalają na magazynowanie materiałów o długości do 6,5m a cały system magazynowy zajmuje powierzchnię ok. 1300 m2 (przy wysokości ok. 11 m). System zainstalowany w firmie Mistal wykorzystywany jest też w tej chwili do komisjonowania zamówień i pozwala na wydanie z magazynu ok. 40 pozycji na godzinę a sama układnica regałowa porusza się z prędkością do 120m/minutę. Po zaimplementowaniu rozwiązań Remmerta na powierzchni ok. 1300 m2 możliwe jest magazynowanie ok. 3000 Ton materiału. Wcześniej na powierzchni ok. 1000 m2 możliwe było zmagazynowanie ok. 1000 Ton. Co więcej, dzięki zastosowaniu magazynu komorowego firma Mistal może w tej chwili realizować ok. 700 wydań z magazynu na dobę. Jeśli doszłoby do awarii opisywanej instalacji w ciągu kilku godzin przed magazynem może ustawić się kolejka 50 aut oczekujących na odbiór zamówień.

Misja - zapewnić bezpieczeństwo

Zgodnie z koncepcją Remmerta, urządzenia w ramach instalacji wyposażone są różne rozwiązania które pozwalają na zdalną komunikację z daną instalacją (np. poprzez VPN). Cały serwis tego typu instalacji opiera się przede wszystkim na tym, że ekipa serwisowa Remmerta znajdująca się w Niemczech ma na bieżąco podgląd funkcjonalności instalacji. Jeśli dzieje się coś co nie powinno mieć miejsca z daną instalacją lub elementem danej instalacji  to pracownicy serwisu Remmerta mogą reagować adekwatnie do danej sytuacji. Oczywiście pracownicy serwisu są dostępni zarówno przez telefon jak i online. Zatem jeśli tylko klienci/użytkownicy instalacji mają jakieś problemy związane z działaniem instalacji to mogą zadzwonić i problemy te są na bieżąco rozwiązywane. Warto w tym miejscu zauważyć, że większość pojawiających problemów klienci są w stanie sami rozwiązać po konsultacji z centrum serwisowym/suportem Remmerta. Część z pojawiających się problemów wynika niekiedy z banalnych błędów – np. jakiś fragment opakowania ładunku znajdującego się w magazynie (np. folia) zasłania częściowo jakąś czujkę w instalacji lub czujka jest np. zabrudzona. W takiej sytuacji wystarczy oczywiście przesunąć folię lub przeczyścić czujkę i wizyta serwisanta instalacji nie jest do tego potrzebna. Oczywiście jeśli klient ma jakikolwiek problem np. z identyfikacją niewłaściwie działającego urządzenia w instalacji to pracownicy suportu Remmeta dostępni są w systemie 24/7 (24 godziny przez 7 dni w tygodniu).

Od strony konstrukcyjnej Remmert zabezpiecza wszystkie projektowane i konstruowane przez tę firmę instalacje tak aby ryzyko wystąpienia usterki było jak najmniejsze – zatem awarie prowadzące do tego, że jakieś elementy muszą być wymienione zdarzają się niezwykle rzadko. W sytuacji kiedy jednak dojdzie do zdarzenia, w którym usterka nie może być usunięta przez wewnętrzne służby danej firmy, oczywiście pojawia się w niej pracownik serwisu Remmerta. Firma Remmert do dyspozycji swoich klientów oddaje 15 pracowników, którzy zajmują się tego typu sytuacjami – bez względu na ich lokalizację. Pracownicy ci dokonują również zalecanych przez firmę corocznych przeglądów instalacji u klientów. Dzięki temu oraz dzięki bieżącej kontroli instalacji online centrum serwisowe Remmerta ma pełną wiedzę na temat stanu danej instalacji dzięki czemu jest też w stanie dopasować niezbędne dla prawidłowego utrzymania instalacji zalecenia (np. jakie elementy instalacji należy wymienić w określonym okresie czasu aby instalacja mogła działać nadal niezawodnie).