Automatyzacja w przetwarzaniu blach

Rozwiązania, które jeszcze przed kilkoma laty były rzadkością, dziś stają się codziennością. Mowa o zautomatyzowanych rozwiązaniach do obsługi materiału w przetwarzaniu blachy. Powodów do ich wdrożenia nie brakuje, oto kilka z nich.

  • Wyższa produkywność wymaga poprawy struktury kosztów we wszystkich obszarach
  • Konkurencyjne terminy dostaw muszą być zredukowane lub nawet wyeliminowane
  • Brakuje wystarczającej siły roboczej. Specjaliści w przedsiębiorstwie zajmują się wykwalifikowanymi zadaniami, a więc brakuje zasobów ludzkich do obsługi materiału.
  • Coraz więcej zleceń produkcyjnych wymaga większej pojemności na magazynie

Wiele polskich przedsiębiorstw zmaga się z tymi tematami. Jednak dopiero dzięki intensywnym rozmowom znaczenie powyższych kwestii dla firmy staje się zupełnie oczywiste.

To właśnie nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyzacji dają firmom nowe możliwości i gwarantują przede wszystkim widoczne efekty w przepustowości i produktywności przedsiębiorstwa.

Remmert zrealizował różnorodne projekty w firmach, które zajmują się przetwarzaniem blach często przy użyciu maszyn laserowych niezależnych producentów. Tutaj niemiecki producent automatyzacji stawia na LaserFLEX 4.0, a więc rozwiązanie z dwoma zautomatyzowanymi jednostkami. Jedna z nich zaopatruje maszynę laserową w surową blachę, a druga odbiera wycięte materiały. Warto dodać, że cały proces odbywa się niezależnie w tam samym czasie. W ten sposób znacząco zoptymalizowano  prędkość przetwarzania blach jak również skrócono przestoje maszyn.

Nasz partner Mazak Optonics wyjaśnia na swoim blogu w jednym z wpisów godnych przeczytania: „Czy automatyzacja to dobry wybór?”4 główne kwestie, które firma powinna przemyśleć w fazie decyzji:

  1. Czy przedsiębiorstwo potrzebuje automatyzacji?
  2. Które ze zautomatyzowanych rozwiązań pasuje do oczekiwań firmy?
  3. Jak powinna być wyposażona automatyzacja?
  4. Jakie są główne założenia przy planowanym wdrożeniu?