Nieuwe varianten voor compacte lasersnijcentra met hoge opslagcapaciteit

Met het plaatopslagsysteem MIDI en de laserautomatisering LaserFLEX belooft Remmert een maximale benutting van de beschikbare ruimte voor de opslag en verwerking van plaatmateriaal. Dit wordt mogelijk gemaakt door nieuwe opties om het opslagsysteem en de automatiseringslijn dwars of in lengterichting ten opzichte van de lasersnij-installaties op te stellen.

De sterk schommelende staalprijzen en soms extreem lange levertijden maken de bevoorrading van plaatmateriaal steeds moeilijker. Daarom volgen veel metaalverwerkende bedrijven het advies om een crisisbestendige voorraad ruw plaatmateriaal aan te leggen. Dit gaat echter gepaard met een aanzienlijk grotere behoefte aan opslagruimte. Om hieraan tegemoet te komen, heeft Remmert zijn modulaire opslag- en automatiseringssysteem met nieuwe opties uitgebreid. Deze moeten de flexibiliteit van het modulaire systeem aanzienlijk verhogen.

Optimaal gebruik van de ruimte voor een maximale opslagcapaciteit

Het een- of tweerijige MIDI-opslagsysteem met een opslaghoogte tot 25 m is speciaal ontworpen voor de opslag van grote hoeveelheden plaatmateriaal. De modulaire constructie maakt een zeer flexibele aanpassing aan de plaatselijke omstandigheden mogelijk. Zo kunnen de opslagplaatsen voor plaatformaten tot 6020 zowel in lengte- als dwarsrichting ten opzichte van het stellingbedieningsapparaat worden gerealiseerd. Dat maakt verschillende opstellingen van de aangesloten lasersnijmachine mogelijk. Een latere uitbreiding met extra stellingblokken om de opslagcapaciteit te vergroten, is evenmin een probleem.

Nieuw is ook de combinatie van opslagplaatsen van de formaten 4020 en 3015 in één systeem. Samen met de automatiseringslijn LaserFLEX kunnen dus zowel de 3015 als de 4020 lasersnijmachines op een magazijn of automatiseringslijn worden aangesloten. Met een opslag van vooral 3015 platen wordt de benodigde ruimte met 30% gereduceerd in vergelijking met een zuiver 4020 opslagsysteem.

Laserautomatiseringslijn parallel aan plaatopslag

Met LaserFLEX Line biedt Remmert een nieuwe, lineaire variant van zijn succesvolle laserautomatiseringsoplossing, waarmee lasersnijmachines van verschillende fabrikanten automatisch kunnen worden geladen en gelost. De plaatsing op een lijn met maximaal twee lasersnijmachines maakt een zeer compacte opstelling mogelijk, parallel aan het plaatmagazijn.

In combinatie met oplossingen voor handmatig of automatisch sorteren en met de automatische manipulatie van restplaten kunnen gebruikers maximaal geautomatiseerde lasersnijcentra met grote opslagcapaciteiten realiseren op een zeer compacte oppervlakte.